DANVAs magasin DANSKVAND stiller skarpt på grundvandsbeskyttelsen, som er blevet forringet efter det nye forlig om pesticidstrategien.

Hvert år lukkes omkring 40 drikkevandsboringer som følge af forurening. Med flere stoffer i spil, lempeligere godkendelse og højere grænseværdier, vil der alt andet lige blive en øget risiko for nedsivning.

Kunderne ønsker ikke rester af sprøjtegift i deres vand, og de er ligeglade med, om det er rester fra ulovlige eller godkendte stoffer, som dem der er omfattet af forliget.

Obligatorisk boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) kunne have givet den nødvendige beskyttelse af mange indvindinger i sårbare områder en gang for alle, samtidig med at jordejere kunne have fået en øget frihedsgrad.

I stedet er der nu vedtaget nogle BNBO-relaterede tiltag, der handler om yderligere undersøgelser og rådgivning til kommuner. Det er et skridt i den rigtige retning, at forligskredsen for første gang er i dialog om betydningen af obligatorisk BNBO, men det er et museskridt. Det ville alt andet lige have været bedre for beskyttelsen af grundvandet, hvis BNBO var blevet en realitet.

I det nyeste nummer af DANVAs magasin DANSKVAND går vi i dybden med grundvandsbeskyttelsen. Her kan man læse om, hvad politikerne selv mener om den nye pesticidstrategi.

Vi bringer et overblik over de værktøjer og den lovgivning, der bruges i arbejdet med grundvandsbeskyttelse. Samtidig går vi bag om begrebet BNBO og hvorfor det er et effektivt virkemiddel til at begrænse forurening af grundvandet.

Der er også masser af inspiration at hente hos de vandselskaber, som i dette nummer fortæller om deres erfaringer med grundvandsbeskyttelse i praksis.

Blandt andet har det mangeårige arbejde med grundvandsbeskyttelse i Aalborg Kommune medført et betydeligt fald i grundvandets nitratindhold i Drastrup. Den forbedrede vandkvalitet er primært et produkt af skovrejsning.

Hos VandCenter Syd i Odense har man måttet tænke i helt nye samarbejder for at sikre grundvandet. Det er blandt andet udmundet i et helt unikt partnerskab mellem Hedeselskabet og vandselskabet.

Læs hele magasinet her.