I maj 2018 træder den nye persondataforordning i kraft og bliver derved lov i alle EU-medlemslande. Forordningen medfører en kraftig skærpelse af kravene til de virksomheder, der indsamler og behandler persondata, herunder også større bødeniveauer for overtrædelse af forordningen.

DANVA tilbyder i 2017 en række tiltag på området for at hjælpe jer med at blive klar til den nye persondataforordning træder i kraft.

Grundlæggende kursus i persondatalovgivningen - d. 24. april 2017 i København og d. 5. oktober 2017 i Skanderborg

På kurset får du en grundig indføring i lovgivningen på området. Der vil blive inddraget konkrete eksempler fra branchen samt delt erfaringer fra udvalgte vandselskaber. Se program mm her: Sjælland - Jylland

Temadag om persondata forordningen i Kolding - d. 31. maj 2017

DANVA og Dansk Fjernvarme afholder en fælles temadag, hvor der stilles skarpt på persondataforordningen.

Temadagen formidler de vigtigste pointer fra Justitsministeriets kommende publikation, der forventes frigivet april/maj 2017.

Herudover formidles DANVAs og Dansk Fjernvarmes arbejde med persondatalovningen. Se mere her

Brug DANVAs hjemmeside

DANVA har oprettet et persondata-site på vores hjemmeside. Her er samlet relevant information til inspiration for vandselskabernes arbejde med persondataforordningen. Sitet opdateres løbende i takt med udviklingen på området. Se mere her

Konsulentbistand

DANVA tilbyder ligeledes konsulentbistand i forbindelse med vandselskabernes kortlægning af deres persondataflow. Se mere her

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Lars Gadegaard, DANVA, lgc@danva.dk, 87 93 35 69

Louise Andersen, DANVA, la@danva.dk, 24 84 52 11