Spørgsmålet om god selskabsledelse er, hvad man kan kalde et ’hot topic’. Ikke mindst nu, hvor en stadig større del af kommunernes økonomi bliver lagt i hænderne på kommunalt og regionalt ejede selskaber. Det gælder ikke mindst forsyningsområderne som vand, renovation, el, varme og havnedrift.

Senest har Forsyningsstrategien sat fokus på spørgsmålet om god selskabsledelse – særligt bestyrelsesarbejdet - i bl.a. de kommunalt ejede vandforsyningsselskaber.

Med baggrund i konkrete erfaringer

DANVA tager nu initiativ til et projekt, der skal munde ud i ”Kodeks for god selskabsledelse i vandselskaber. Grundlaget for dette kodeks er erfaringerne fra formænd og direktører i vandselskaberne, ligesom der vil være interviews af udvalgte borgmestre og kommunaldirektører. Projektet vil angå hele governance-kæden. Arbejdet vil således berøre ejer, bestyrelse og den daglige ledelse, herunder samspillet.

Samlet et stærkt hold

Det er lykkedes DANVA at samle et yderst kompetent hold til arbejdet. Ud over styringsgruppen, der består af foreningens formandskab og direktøren, indeholder projektet en referencegruppe, der både skal se på indhold og form af kodekset og på udviklingstendenser, ligesom den skal præcisere de endelige temaer på baggrund af resultaterne af en undersøgelse blandt DANVAs medlemsvirksomheder.

Referencegruppen består af repræsentanter fra DANVAs bestyrelse, direktører fra DANVAs medlemsvirksomheder samt eksterne observatører fra hhv. Finansministeriet, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, KL, Dansk Fjernvarme og Dansk Affaldsforening.

Referencegruppe for DANVA projekt

 • Leo Larsen, Bestyrelsesformand, HOFOR, BIOFOS
 • Hans Elbek, Bestyrelsesformand, Aarhus Vand
 • Peter Duetoft, Bestyrelsesformand, Hjørring Vandselskab
 • Lars Goldschmidt, Bestyrelsesformand, Bornholms Forsyning
 • Leif Knudsen, Bestyrelsesformand, VandCenter Syd og bestyrelsesmedlem i DANVA
 • John H. Mølgaard, Adm. Direktør, Provas
 • Anne Margrethe Hansen, Adm. direktør, Furesø Egedal Forsyning
 • Ghita Hansen, Adm. direktør, Odsherred Forsyning
 • Ole Øgelund, Adm. direktør, Vand & Affald, Svendborg
 • Niels Møller Jensen, Adm. direktør, Herning Vand
 • Henrik Kjærgaard, Kontorchef, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets departement
 • Rasmus Lønborg, Kontorchef, Finansministeriets departement
 • Lars Kaalund, Chefkonsulent, KL
 • Kim Mortensen, Direktør, Dansk Fjernvarme
 • Jacob Simonsen, Direktør, Dansk Affaldsforening

Planen er, at kodekset er klar til offentliggørelse først på sommeren 2017 – måske allerede ved DANVAs Årsmøde.