COLOURBOX2257543 kopi.jpg

Danskerne er bedre end nogensinde til at spare på vandet. Det viser vandsektorens nøgletal, der præsenteres i decemberudgaven af DANVAs branchemagasin, DANSKVAND, som udkommer i dag.

De danske vandselskaber agerer af egen drift efter de højeste idealer og leverer deres kerneydelser til stabile priser. Den danske gennemsnits-familie betaler derfor en forholdsmæssig minimal udgift i danske familiers husholdning. Og danskerne er samtidig bedre end nogensinde til at spare på vandet.

Vandsektorens nøgletal for 2016 præsenteres i decemberudgaven af DANSKVAND. De viser en minimal udvikling i vandprisen og et fald i vandselskaber driftsudgifter. Desuden er danskerne så gode til at spare på vandet, at de nu er nede på et historisk lavt forbrug. Sidste år brugte hver dansker i gennemsnit nemlig kun godt 104 liter vand i døgnet, hvilket er knap to liter mindre end året før.

”Det er positivt, at danskerne bakker op om at passe på vores vandressource. Langt de fleste vandselskaber har gennem mange år via deres oplysningstjeneste leveret viden om vand til skoleklasser og forbrugere, ligesom de har givet spareråd direkte til kunderne. Den indsats slår nu for alvor igennem,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen og fortsætter:

”Det er for den enkelte kunde nyttigt at gennemgå sit vandforbrug både i forhold til vaske- og opvaskemaskine, ligesom man kan være opmærksom på familiens bade, hvor der bliver brugt mest vand ud af de 104 liter i døgnet per person i gennemsnit.”

En liter vand koster 7 øre. I 2016 steg vandprisen i gennemsnit kun med 1,84 procent til 66,93 kr. m3, hvilket er på samme niveau som prisudviklingen i samfundet i øvrigt, mens vandudgiften i husholdningsbudgettet faldt til et gennemsnit på under 5500 kroner årligt.

Udgiften til rent, frisk, kontrolleret drikkevand direkte fra hanen, sikker afledning af spildevand og forebyggelse mod oversvømmelse samt beskyttelse af grundvand udgør kun 1,3 procent af en gennemsnitsfamilies årlige forbrug. Til sammenligning udgør elektricitet 2,1 procent, mens forsikringer tegner sig for 6,0 procent af en gennemsnitlig husholdnings udgifter.

Vandselskaberne reducerede i 2016 yderligere driftsudgifterne til det laveste niveau siden 2010, og DANVAs medlemmer bestræber sig hele tiden på at agere bedre og billigere til glæde for kunderne.

Vandselskaberne er et af de vigtigste grundlag for vores samfunds-struktur. Det ansvar bliver ikke mindre i fremtiden. DANVAs nøgletal viser, at vandselskaberne med deres målrettede, effektive styring fuldt ud lever op til forventningerne fra kunder, myndigheder og lovgivere.

Vandselskaberne understøtter folkesundhed, miljøbeskyttelse samt lokal og national vækst. DANVAs medlemmer tager ansvar for vores samfund.

Læs DANSKVAND