Hvor er de nye perspektiver, teknologier og metoder til udvinding af ressourcer i vandsektoren?

Hvilke muligheder er der for nye partnerskaber, som fremmer innovation og får teknologierne ud på markedet? Og hvordan kan projekterne finansieres?

Det sætter DANVA fokus på med en workshop i Vandhuset den 27. marts.

Alle er velkomne til at indsende forslag til temaer til eftermiddagens workshop.

Dagen starter med tre inspirationsoplæg:

  • Linda Bagge fra Miljøstyrelsen holder oplæg om fosforudnyttelse.
  • Per Halkjær Nielsen fra Aalborg Universitet holder oplæg om erfaringer med fosforgenindvinding.
  • Per Henrik Nielsen fra Vandcenter Syd holder oplæg om cirkulær økonomi i vandsektoren.

Deltagerne får også overblik over projekter og finansieringsmuligheder:

  • Dansk Fosfornetværk v. Helle Kayerød, DANVA
  • VUDP v. Tanja Nielsen, DANVA
  • MUDP v. Jóannes Gaard, Miljøstyrelsen
  • Dansk og international finansiering af projekter i vandsektoren v. Miriam Feilberg, DANVA

Efter frokost er der workshop om projekter indenfor bl.a. fosforudnyttelse, affald og biogas. 

Program

Læs mere om workshoppen i programmet her.

Tilmelding

Tilmelding skal ske via hjemmesiden her.

Yderligere information

Kontakt Tanja Nielsen på telefon 8793 3568 eller e-mail tn@danva.dk