Udbredt ulovligt salg af pesticider vækker stor bekymring hos vandselskaberne. Det er afgørende, at der oprettes obligatoriske beskyttelseszoner omkring vandboringer for at beskytte danskernes drikkevand, mener DANVA.

Det er en alvorlig trussel mod grundvandet, at der i stor stil handles ulovlige sprøjtemidler i Danmark. Tæt på halvdelen af landets forhandlere og importører af pesticider overtræder reglerne for opbevaring og salg. Det viser sidste års stikprøvekontrol fra Kemikalieinspektionen.

”Vi bliver nødt til at beskytte danskernes grundvand med obligatoriske boringsnære beskyttelsesområder. Det er det eneste sikre værn mod de mange lovlige og ulovlige midler, der er i omløb. Det er stærkt bekymrende for beskyttelsen af danskernes drikkevand, at der ikke er mere selvkontrol hos forhandlerne. DANVA er imponeret over Kemikaliekontrollens indsats, men alarmeret over dets fund. Det vidner om, at der langt fra er den sikkerhed i reguleringen af pesticider, som der bør være,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion gennemførte ifølge en udmelding fra Miljø- og Fødevareministeriet kontrolbesøg sidste år blandt forhandlere og importører af bekæmpelsesmidler. 42 ud af 93 besøgte virksomheder levede ikke op til reglerne for korrekt opbevaring og salg af pesticider. 30 af forhandlerne havde pesticider på hylderne, som ikke mere må sælges, fordi godkendelsen er ændret eller udløbet. Fem virksomheder blev meldt til politiet.

”Fundene er alarmerende. I 2011 afslørede en undersøgelse foranlediget af Miljøstyrelsen, at 10 procent af alle haveejere købte sprøjtemidler af landmænd. Også haveejere er dermed en trussel mod vores grundvand. Pesticider er uanset, om de er lovlige eller ej en potentiel forureningsfare. Det er vigtigt, at vi beskytter drikkevandet en gang for alle med obligatoriske boringsnære beskyttelsesområder. Det vil samtidig give jordbrugerne større frihedsgrader,” siger Carl-Emil Larsen.

Forligspartierne forhandler i øjeblikket en revision af pesticidstrategien. Vandselskaberne fremfører, at en beskyttelse én gang for alle af danskernes drikkevand mod pesticider ved indførelse af obligatoriske boringsnære beskyttelsesområder vil være den eneste rigtige løsning for både vandforbrugerne og de, der anvender pesticider.

”Pesticider er per definition til fare for grundvandet. Det er på tide, vi får løst problemet en gang for alle. Det gør vi med obligatoriske boringsnær beskyttelsesområder,” siger Carl-Emil Larsen.

En beskyttelse af de sårbare indvindingsområder svarer ifølge Miljøstyrelsen til 10.000 hektar. Omkostningen til kompensationen til lodsejerne beløber sig til ca. 500 millioner kroner.