DANVA afholdt den 15. juni temadagen: Spildevand, affald og nye produkter - fra idé til produkt.

Temadagen indeholdt inspirationsoplæg om ressourcestrategi, partnerskaber, barrierer, igangværende projekter og finansieringsmuligheder.

De veloplagte og diskussionslystne deltagere bidrog i efterfølgende workshop.

Præsentationer fra dagens oplæg kan findes her.