Per-Holm-BlueKolding-i-Vores-vejr-29.11.jpg
Per Holm, BlueKolding.

Det vådeste efterår i mands minde har givet ekstra tryk på vores renseanlæg. Det satte DR1 fokus på onsdag 29. november i Vores Vejr, hvor de besøgte BlueKolding. Direktør Per Holm fortalte om udfordringerne med at håndtere de store vandmasser.

DANVAs beregning med seneste data fra 2016, viser, at der er en ligefrem proportional mellem den mængde regn, der falder og den mængde vand, som renseanlæg skal håndtere. Derfor antager DANVA, at billedet fra Kolding er det samme hos andre spildevandselskaber i landet.

De stigende regnmængder medfører en stadig større belastning af kloaksystemerne. Derfor er det uhyre vigtigt, at kommunernes klimatilpasningsplaner gennemføres. Separatkloakering og håndtering af regnvand på terræn er vigtige værktøjer til at håndtere den øgede regn og de kraftigere skybrud. Det kan skåne borgerne og samfundet for effekterne af klimarelaterede oversvømmelser.

Se DR1 Vores Vejr her.