Traktor og sprojte COLOURBOX19303676.JPG

Årets rapport om varsling om udvaskning af sprøjtemidler til grundvandet viser igen, at der er problemer med visse godkendte pesticider. Det er blandt andet nedbrydnings-produktet 1,2,4-triazol, der stammer fra svampemidler, som ender i grundvandet.

Den årlige varslingsrapport om udvaskning af sprøjtemidler til grundvandet (VAP-rapporten) er alarmerende på grund af visse godkendte pesticider. Den viser, at der i det øvre grundvand under forsøgsmarkerne er fundet overskridelser af grænseværdien for blandt andet nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol.

"Det er stærkt bekymrende, at stoffet 1,2,4-triazol er fundet både under lerjord og sandjord, og at nedbrydningsproduktet fra svampemidler udvaskes, hvad enten det regner meget, eller man måler for det i mere tørre perioder. Derfor bør det forbydes. De massive fund viser, at det er med god grund, der blev indført forbud mod et andet svampemiddel, Metalaxyl-M," siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

1,2,4-triazol er et nedbrydningsprodukt fra blandt andet Tebuconozol, der anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn og kartofler. Der blev i 2016 solgt 92.115 kilo af de fire aktivstoffer, som danner 1,2,4-triazol. Det svarer til 23 procent af den samlede mængde solgte svampemidler. I alt blev der solgt 401.657 kilo aktivstof i pesticid-gruppen svampemidler.

Det ser ud til at netop svampemidlet Tebuconozol udgør et særligt problem. Udover at dets nedbrydningsprodukt er fundet i høje koncentrationer under forsøgsmarkerne, så er dette nedbrydningsprodukt tilsyneladende også tilstede som følge af en tidligere anvendelse, hvilket tyder på en meget langsom nedbrydning af stoffet.

”Det er nødvendigt, at beskytte drikkevandet en gang for alle med obligatoriske boringsnære beskyttelsesområder. Vi er i Danmark konstant bagud med at beskytte vores drikkevand. Det skyldes, at vi venter på, at stofferne udvaskes, før vi reagerer. Men når nu vi ved, at vandet er 30-100 år om at sive ned gennem jordlagene, så vil vi hele tiden blive overhalet af ny viden. Stoffer, vi troede var harmøse for 30 år siden, viser sig i dag at være skadelige for miljø og mennesker,” siger Carl-Emil Larsen, der er glad for varslingssystemet.

"Vigtigheden af varslingssystemet kan ses ud af fundprocenterne i boringskontrollen, hvor det nu forbudte stof Metalaxyl-M ligger i toppen. Havde det ikke været for varslingssystemet, så havde vi i dag været lykkeligt uvidende om, at stoffet udgør en trussel mod grundvandet. Med andre ord er der behov for, at alle pesticider afprøves i den virkelige verden, inden de godkendes til brug," siger Carl-Emil Larsen.

Årets rapport fra Varslingssystemet for Pesticider (VAP) er udsendt fra GEUS og dækker perioden fra sommer 2014 til sommer 2016. I denne rapport offentliggøres de seneste resultater fra undersøgelserne om udvaskning af pesticider under kontrollerede og moniterede forhold på de såkaldte VAP-marker. Formålet med varslingssystemet er at supplere godkendelsesordningens mere teoretiske udvaskningsforhold med udvaskning under virkelige forhold, således at eventuelle problemstoffer identificeres så hurtigt som muligt.