DANVA og Grundfos har lavet en analyse af problemet. Svovlbrinte giver lugtgener og tærer på beton i rør og brønde og er et stort problem i forsyningerne. Kemidosering er den mest effektive måde at bekæmpe problemet.