DANVA samler branchen den 8. marts 2017 til en temadag med erfaringer fra vandselskaber og en opdateret version af vejledningen om forbrugervalg i vandselskaberne.

Langt de fleste vandselskaber skal inden udgangen af 2017 have afviklet valg blandt forbrugerne. Du kan forberede dig på den opgave ved at deltage i DANVAs temadag om forbrugervalg, hvor du vil få en præsentation af den opdaterede version af DANVAs vejledning om forbrugervalg, ligesom du vil kunne få et overblik over it-leverandører, der kan være behjælpelige med evt. elektronisk valg og et indblik i brugen af sociale medier.

Læs mere og tilmeld dig til Temadagen om forbrugervalg.

DANVA aktiviteter i forbindelse med forbrugervalg

Sekretariatet søsatter herudover en række aktiviteter, der skal støtte DANVA medlemmerne i gennemførelsen af valget.

Ultimo februar forventes den omtalte DANVAs vejledning om forbrugervalg at være færdig. På nuværende tidspunkt vil DANVA allerede tillade sig at henlede opmærksomheden på DANVAs forslag til afgrænsning af ”stemmeberettigede forbruger”, se side 34-35 i DANVAs publikation ”Notat om forbrugervalg i vandselskaber – version 2012”. Se http://www.danva.dk/Medlemmer/Lovgivning/Vandreformen/Kunder.aspx

Elektronisk valg er et emne, som flere af DANVAs medlemmer tidligere har udtrykt interesse for. I den forbindelse er definitionen af stemmeberettiget forbruger afgørende – og her kommer lokale hensyn i spil, da reguleringen giver vide rammer.

DANVA vil arbejde for at synliggøre forskellige leverandørers it-løsninger til gennemførelse af e-valg.

Medlemmer med ønsker om udfærdigelse af særskilte notater forud for valget vil muligvis kunne finde andre med samme interesse til at bidrage finansielt på DANVAs projektbørs.

Har du forslag til et projekt, der angår forbrugervalget 2017 kan du kort beskrive din ide ved at klikke på linket sv@danva.dk.Ideen vil blive slået op på projektbørsen, hvor andre med samme interesse kan læse om projektet og kontakte ideejeren.