Vandselskabers bidrag til lokal udvikling COLOURBOX27930574.jpg

Vandselskaberne sikrer folkesundhed, skærmer miljøet mod forurening og skaber værn mod oversvømmelser. Men deres arbejde understøtter samtidig udmøntningen af kommunens strategier for lokal vækst og tilflytning.

Stor og effektfuld indsats i relation til udvikling af byer og lokalområder

85 pct. af vandselskaberne er involveret i aktiviteter i relation til by- og lokalområdeudvikling, og selskaberne vurderer, at de bidrager til at gøre lokalområdet attraktivt. Samtidig med og delvist som konsekvens af, at de forsyner borgerne med vand og håndterer spildevand og regnvand, spiller vandselskaberne en stor rolle i forhold til bosætning og lokal udvikling.

Høj aktivitet med delegationsbesøg og innovationsprojekter

Tre ud af fire vandselskaber har i 2017 demonstreret løsninger for erhvervsdelegationer. To ud af tre vandselskaber har ligeledes deltaget i innovations- og udviklingsprojekter sammen med eksterne partnere. Omkring hvert andet vandselskab vurderer, at deres aktiviteter bidrager til at gøre det attraktivt for virksomheder at være hjemmehørende inden for forsyningsområdet.

Erhvervsdelegationer har kommerciel betydning for private virksomheder

Ved besøg af erhvervsdelegationer samarbejder vandselskaberne i høj grad med både offentlige institutioner og private virksomheder. Over halvdelen af alle vandselskaber har haft besøg af erhvervsdelegationer, og stort set alle vurderer, at delegationsbesøg har kommerciel betydning for de private virksomheder.

Innovation og udvikling skaber effektive teknologier

Vandselskaberne deltager i høj grad i tests og afprøvning af teknologier i samarbejde med danske virksomheder, universiteter og forskningsinstitutioner. Der udvikles til gavn for vandkunder løbende nye, bedre teknologier, som gør vandtaksten lavere, end den ellers ville have været. Samtidig vurderer vandselskaberne, at innovations- og udviklingsprojekterne i væsentlig grad har et direkte kommercielt potentiale for de samarbejdende virksomheder.

Vandforsyning er også videnforsyning

98 pct. af alle vandselskaber modtager besøg af skoleklasser. Mange vandselskaber har en yderst professionel og omfattende kontakt til de lokale skoler, og det forventes, at alle danske skoleelever har besøgt et vandselskab i løbet af deres skoletid. Formidlingen til skoleelever har en direkte effekt på selskabernes drift gennem mere miljøbevidst adfærd hos børn og deres forældre.

Åbne døre hos vandselskaber 

Næsten alle vandselskaber afholder oplysningsarrangementer for borgere, ligesom næsten alle er aktive med formidling af vandbesparende tiltag. Formidlingen har en direkte effekt på selskabernes drift gennem mere miljøbevidst adfærd.