Den 22. marts er det World Water Day og FN har valgt spildevand som globalt tema. DANVAs medlemmer inviterer til aktiviteter om både  drikkevand og spildevand.