Hvad er Vandklyngen?

Vandklyngen er et begreb, der dækker over de virksomheder, der direkte eller indirekte arbejder med drikkevand og spildevand.

Vandklyngen består af to dele:

  1. Vandkernen er defineret som drikke- og spildevandsforsyningerne.
  2. Den øvrige vandsektor udgøres af underleverandører fra industrien og servicevirksomheder.

Vandklyngen bidrager til jobskabelse, produktion og vækst til det danske samfund. DANVA har bedt DAMVAD Analytics om, ud fra branchestatistik, at identificere, hvilke virksomheder, der er i Vandklyngen, og undersøge effekten på beskæftigelse, bidrag til produktion, vækst i eksport m.m.

Vandklyngens effekt på beskæftigelsen

Vandklyngen bidrager samlet til 25.200 jobs i Danmark, som er forbundet med produktionen indenfor vandklyngen. Ca. 2.300 er beskæftigede i vandkernen, 11.600 i den øvrige vandsektor, mens 11.300 jobs er skabt i forbindelse med køb af varer og tjenester hos underleverandører.

Bidrag til produktion

Vandklyngen havde en samlet produktion på i alt 48,0 mia. kr. i 2014, hvoraf drikke- og spildevandsforsyningerne (vandkernen) stod for de 14,5 mia. kr. svarende til 30,2 %.

Den direkte effekt på produktionen udgøres af vandklyngens egen produktion på 48,0 mia. kr. Dertil kommer effekterne af vandklyngens køb hos underleverandører, f.eks. anlægsarbejde og engroshandel af vandteknologi. Denne effekt beløber sig til en produktion på yderligere 22,4 mia. kr.

Samlet set skaber vandklyngen økonomisk aktivitet i det danske samfund for i alt 70,4 mia. kr.

Vandklyngens bidrag til BNP udgør 28,1 mia. kr.

Vandklyngen bidrager samlet med 28,1 mia. kr. til BNP, hvoraf de 10,7 mia. kr. er det direkte bidrag fra vandklyngen, mens de resterende 17,4 mia. kr. er et resultat af køb af varer og tjenester hos underleverandørerne. Danmark havde i 2014 et samlet BNP på 1.942,6 mia. kr., hvilket betyder, at vandklyngen stod for 1,4 pct. af Danmarks samlede BNP.

Eksport af dansk vandteknologi

Eksporten af vandteknologi i 2009 lå på 12,3 mia. kr. og var i 2015 steget til 16,8 mia. kr. Dette er en stigning på 36,5 % , eller hvad der svarer til en gennemsnitlig årlig eksportvækst på 5,2 %. Dette er noget bedre end stigningen i andelen af den totale eksport, som har været omkring 2,5 % årligt.

Infografik

Download infografikken her.