Carl-Emil-i-Pengemagasinet-29.11.jpg
Dorte Fals interviewede Carl-Emil Larsen.

DANVAs direktør forklarede i Pengemagasinet på DR, hvorfor vandprisen varierer i Danmark. På Ærø, som er det dyreste sted, er vandet 3 gange så dyrt som på Frederiksberg, som har landets billigste vand.

”En familie med tre børn, der bor på Ærø, betaler omkring 17.000 kroner om året for vand. En tilsvarende familie på Frederiksberg betaler omkring 6.500 kroner, så der er store prisforskelle”, sagde direktør Carl-Emil Larsen.

Prisen på drikkevand er bestemt af det lokale forsyningsselskabs omkostninger.

”Som forbruger betaler du de omkostninger, der er nødvendige for at drive og levere sikkert og sundt drikkevand og håndtere spildevand på en forsvarlig måde”, sagde Carl-Emil Larsen.

Derfor varierer vandprisen

”Prisen bliver bl.a. påvirket af, hvor meget vand der bliver brugt i området. Derfor ser vi høje priser i kommuner med store sommerhus-områder. Der er vandet dyrt, fordi man har et ledningsnet, hvor man ikke pumper ret meget vand igennem, fordi det kun er om sommeren, at en stor del af forbrugerne bruger vand. Så er der kun få forbrugere til at betale en meget lang vandledning”, forklarede Carl-Emil Larsen.

Byerne er billigst

Det er omvendt i de store byer, hvor folk bor tæt. Her er der langt færre kilometer vand- og kloakrør, der skal vedligeholdes, og flere kommuner kan benytte samme renseanlæg.

”Det er meget nemmere at holde omkostningerne og dermed vandprisen nede i byerne. Og det er ikke noget tilfælde, at Frederiksberg, der er Danmarks tættest befolkede kommune, har landets billigste vand, sagde Carl-Emil Larsen.

Spar på vandet

Vandselskaberne har monopol på levering af drikkevand. Forbrugerne hænger fast i ledningen og kan ikke skifte leverandør.

”Hvis man synes, vandet er dyrt, så er der kun en ting at gøre: Spar på vandet, sagde Carl-Emil Larsen.

Og så skal man håbe på, at naboen ikke gør det samme, for et lavere vandforbrug vil medføre, at prisen stiger. Forsyningsselskabet skal bruge de samme penge til brønde, vandrør, kloakrør og renseanlæg, så hvis forbrugerne køber mindre vand, så stiger prisen.

Vandpriser

De seneste ti år er danskernes gennemsnitsforbrug faldet fra 116 liter pr. døgn i 2007 til 104 liter i 2016. I samme periode er gennemsnitsprisen for en kubikmeter vand (1.000 liter) steget fra 48 kroner til 67 kroner, oplyser DANVA. Det er bl.a. investeringer i klimasikring, der har fået prisen til at stige.

App kan måle dit vandforbrug

I Pengemagasinet blev der lavet et eksperiment hos familien Jakobsen i Glostrup. Peter Nørtoft installerede en ny opfindelse ”DripView” på vandmåleren, og på den måde kunne familiens vandforbrug følges. Programmets vært Dorte Fals gav familien en udfordring: Spar på vandet og se om I kan komme ned på 1/3 vandforbrug. Eksperimentet varede en uge, og det lykkedes for familien, der løbende kunne følge vandforbruget på deres Ipad. De begyndte at tage kortere bade (hvilket gav store protester fra børnene), at skylle ud med regnvand i toilettet, at tage bad i svømmehallen i stedet for derhjemme og at bruge vandbesparende programmer i vaske- og opvaskemaskine. Familien blev meget bevidste om deres vandforbrug og sparede 1848 liter vand og 105 kr. på en uge. Men nu vil de igen tage bad, som de plejer, for vand koster kun 6 øre pr. liter.

Vandforbruget er en lille post i en families husholdsningsbudget. I gennemsnit udgør vandregningen kun 1,3 % af en families udgifter, viser nøgletal fra DANVAs rapport ”Vand i tal”.

Se udsendelsen og læs mere

DR’s udsendelse Pengemagasinet 29.11.2017, hvor Dorte Fals også vises rundt i Glostrup Vandforsyning af direktør Bo Nørbjerg, kan ses via dette link.

Se DANVAs Danmarkskort med vandpriser her.

Læs Vand i tal her.