Smilets by er denne gang rammen for vores årsmøde. Netop nu er Aarhus og omegn også Europæisk Kulturhovedstad. Temaet for dette betydningsfulde kulturprojekt er: Let’s Rethink. Det signalerer, at regionen skal være et kulturelt laboratorium, hvor alternative løsninger kan spire og gro.

Vi kunne ikke have valgt en bedre ramme for vores årsmøde. For ”re-thinking” er også det, der kendetegner vores sektor. Hos os spirer og gror ideer og nyskabelser. Faktisk tøver jeg ikke med at kalde den danske vandsektor for et væksthus fuld af grønne, livskraftige og innovative planter.

Det er klimatilpasning et af de oplagte eksempler på. Klimaforandringerne giver store udfordringer for især vores byområder. Den udfordring har vandsektoren formået at vende til en fordel. Regnvandet bliver ”genbrugt” i nye kanalsystemer, regnvandsbede langs villaveje, skaterbaner og meget andet. Vi er faktisk så gode til at ”gentænke” anvendelsesmulighederne for regnvand, at flere af verdens storbyer, blandt andre New York, vil gøre os kunsten efter. Senest var klimatilpasning det dominerende tema, da det belgiske kongepar sammen med en større erhvervsdelegation besøgte København i marts måned.

Et andet eksempel er teknologier, der kan trække energi ud af spildevandet. Flere rensningsanlæg producerer i dag både el og fjernvarme, der sendes ud til borgerne som grøn energi. Også denne gentænkning af spildevand har vakt international interesse – blandt andet i Chicago.

Lækagesøgning er et tredje eksempel på sektorens evne til nytænkning. Vandspild er overalt i verden et stort problem. Det er ikke kun dyrt, men et alvorligt ressourceproblem i en verden med knaphed på vand. På dette område samarbejder vandselskaber med private virksomheder om at skabe løsninger, hvor intelligente pumper, ventiler, målere, datasystemer og hydrauliske modeller spiller sammen i integrerede systemer, der effektivt forhindrer vandspild.

Jeg kunne blive ved. For hele vores historie handler - fra de første trærør og murede kloakker til nutidens computerstyrede vand- og spildevandsforsyning - om, hvordan vi formår at skabe nye løsninger på fælles problemer. Gentænkning ligger dybt i vores DNA.

Jeg ser frem til to spændende dage i Musikhuset i Aarhus, hvor vi går i dybden og udveksler erfaringer om temaer som gentænkning, bæredygtighed og forandringer. Mogens Lykketoft, som vil holde oplæg om FN's verdensmål om bæredygtig udvikling, er én blandt flere inspirerende oplægsholdere. Vi stiller også skarpt på vandbranchens aktuelle udfordringer – ikke mindst de reguleringsmæssige – og her ser jeg frem til at høre indlægget fra vores minister Lars Christian Lilleholt. Vi har også i år mange dygtige oplægsholdere, der vil sætte gang i den gode og livlige debat. Og jeg er overbevist om, at vi alle forlader årsmødet lidt klogere, end da vi kom.

Læs mere

Læs mere om DANVAs årsmøde.