Et overvejende flertal af danske unge ved ikke, hvad den vandsektor har at tilbyde. De har ikke noget klart billede af karrieremuligheder eller muligheder for videreuddannelse og enkelte unge tror, at vandselskaberne har ansat fysikere eller kystvagter.

Det viser en undersøgelse, som det aalborgensiske rekrutteringsfirma Compan Young har foretaget for DANVA.

Sådan foregik undersøgelsen

I undersøgelsen har Compan Young spurgt et panel af unge, om deres kendskab til den danske vandsektor, deres indtryk af den danske vandsektor, om de har lyst til at gøre karriere i vandbranchen og om deres umiddelbare indtryk ift. image, arbejdstider, lønforhold mv.

144 unge svarede på undersøgelsen. 2 ud af 3 respondenter er kvinder, og den samlede gennemsnitsalder ligger på 18 år.

82 % af danske unge har ikke hørt om vandsektoren

Undersøgelsen giver kun et indledende billede af vandsektorens image, men den kan godt give en idé om nogle tendenser.

Hele 82 % af respondenterne svarer, at de aldrig har hørt om branchen eller har meget lidt kendskab til den. Generelt er kendskabet til vandbranchen lidt bedre blandt kvinderne, og jo ældre respondenterne er, des mere kender de også til branchen.

Knap halvdelen vil gerne arbejde med bæredygtig anvendelse af vand

Knap 20 % af respondenterne giver udtryk for, at de har et positivt indtryk af sektoren. Og mens den lave kendskabsgrad betyder, at mange enten svarer ’Ved ikke’ eller ’neutralt’ på spørgsmålet om indtrykket af vandsektoren, så er det dog værd at bemærke, at ingen svarer, at de har et negativt indtryk.

 45 % af respondenterne giver også udtryk for, at de sagtens kunne finde på at gøre karriere hos en virksomhed, der arbejder med bæredygtig anvendelse af vand. Supplerende hertil viser undersøgelsen også, at de unge har et positivt syn på branchens image.

Branchens markedsføring får negativ feedback

Branchens markedsføring får negativ feedback fra de unge. Den er for usynlig, og det er en hyppig årsag til, at de unge vælger andre karriereveje, viser undersøgelsen.