Sten_Scheibye_NYT.jpg

Nyt fælles branchekodeks skal sikre god selskabsledelse i landets vandselskaber. Stort tema i DANVAs magasin DANSKVAND.

Vandselskaberne har i modsætning til almindelige produktionsvirksomheder flere forskellige hensyn at tage. Men hvordan leder man bedst et selskab med flere bundlinjer?

Det spørgsmål stiller vi i det nye nummer af DANVAs magasin DANSKVAND.

Her kan du blandt andet læse om DANVAs nye fælles branchekodeks for god selskabsledelse, konkrete erfaringer fra flere vandselskaber og en række gode råd om, hvordan man bedst driver virksomheder med flere hensyn til både samfund, miljø, forsyningssikkerhed, sundhed og økonomi. Rådene kommer fra Sten Scheibye - en af dansk erhvervslivs mest erfarne ledere.

Nyt kodeks skal løfte ledelse

Forsyningsselskaberne har udarbejdet et kodeks for god selskabsledelse. Hermed sættes der for første gang ord på, hvordan ledelse, bestyrelse og de kommunale ejere i samspil kan styrke forsyningsselskabernes arbejde.
God selskabsledelse handler om de styringsmæssige rammer omkring en virksomhed – om ejerens, bestyrelsens og ledelsens rolle og ansvar og ikke mindst samspillet mellem styringsniveauerne. God selskabsledelse skal være med til sikre, at virksomhedens interessenter har tillid til, at den arbejder bedst muligt i henhold til det formål, den er sat i verden for. Kodekset understreger åbenhed og gennemsigtighed og anbefaler overordnet, at forsyningsselskaber efterlever kodeksets anbefalinger, samt hvert år redegør for den gode selskabsledelse og fortæller om den eksempelvis i deres årsrapporter.

De 6 hovedpunkter i kodekset:

  • Rammer for ejerskabsudøvelse
  • Aktiv ejerskabsudøvelse
  • Samspil mellem selskab og ejerkommune
  • Bestyrelsesstruktur
  • Samspil mellem bestyrelse og daglig ledelse
  • Andre forhold

Læs mere

Læs kodekset her

Læs hele magasinet DANSKVAND her.