Selv de mest effektive selskaber lægger sig i selen for at blive endnu mere effektive, fastslår vandsektorens brancheorganisation, DANVA, der afviser, at det er regulators krav, der har betydning for de gode resultater.

”Vandselskaberne har sparet vandkunderne for to milliarder kroner siden 2010. Og de er hurtigere til at effektivisere, end myndighederne er til at opstille krav. Vandselskaberne er så langt foran i bestræbelserne, at der i 2020 ifølge Forsyningssekretariatets egne beregninger kun er 100 millioner kroner tilbage i direkte effektiviseringspotentiale,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

I en netop offentliggjort udmelding fra Forsyningssekretariatet om effekten af effektiviseringer i vandsektoren for 2017 fremhæver myndigheden sig selv som den største årsag til, at vandselskaberne er effektive. Men ifølge vandsektorens beregninger og vurderinger fra Regeringens egen regulator, så effektiviserer vandselskaberne i gennemsnit mere, end rammerne kræver, og desuden har rammerne for mange selskaber historisk set ikke reelt været i aktiv anvendelse.

”År efter år viser det sig, at vandselskaberne er bedre til at opstille mål end Forsyningssekretariatet. Vi kan dokumentere, at kulturen med at effektivisere i vandselskaberne begyndte længe inden, der var noget der hed vandsektorlov,” siger Carl-Emil Larsen.

Vandselskaber har i mange år opstillet egne og mere ambitiøse målkrav, end dem fra myndigheden – og det har givet resultater.

DANVA kan heller ikke genkende ministerudtalelsen om, at taksten generelt er blevet lavere.

”Samtidig med, at vandselskaberne effektiviserer, så bliver de samtidig bedt om at udføre flere opgaver, der blandt andet kræver investeringer i løsninger til at håndtere bl.a. konsekvenserne af klimaforandringer. Forsyningssekretariatet mangler at underbygge påstanden om, at de mest effektive vandselskaber er blevet mere effektive på grund af kravene,” siger Carl-Emil Larsen.

DANVA arbejder for fremadrettet at sikre positive incitamenter til effektivisering og finder det glædeligt, at også de mest effektive vandselskaber er sig deres ansvar bevidst og fortsat effektiviserer.

”Æren for de allerede realiserede effektiviseringer tilfalder rettelig vandselskaberne, hvorfor reguleringen bør indeholde flere positive incitamenter til at understøtte excellente vandselskaber,” siger Carl-Emil Larsen.