Foto: Flemming Brandstrup.

Den danske vandsektor er i en historisk forvandlingsproces og har skyhøje ambitioner, og sektorens rolle for samfundsøkonomien er blevet tydelig også for regnedrengene i Finansministeriet.

Den 12. januar var 60 medlemmer til Nytårstaffel i Vandhuset sammen med sekretariatets medarbejdere og blev opdateret på seneste nyt fra branchen. Efter oplæg fra Lars Therkildsen og Carl-Emil Larsen var der inspiration fra Carsten Smidt, der talte om regulering og udbud, og fra professor Steen Hildebrandt, der talte om ledelse og bæredygtig udvikling.

Vand i verdensklasse

Danmark er førende i verden, når det gælder eksport af vandteknologi og energiproduktion af spildevand, understregede DANVAs formand Lars Therkildsen. Vandsektoren understøtter vækst, velfærd og velstand og har visioner om at skabe endnu flere jobs og mere eksport.

 

Det er værd at skåle på, at Finansministeriet har fået øje på, hvor vigtig en spiller, vandsektoren er for samfundet”, sagde Lars Therkildsen.

DANVA arbejder også på at understøtte realiseringen af FN’s mål om bæredygtig udvikling og har haft møde med kolleger fra USA, Canada, Storbritannien og Australien.

Vi foreslog, at en parameter for at måle vand i verdensklasse kunne være smagen af vand. Det kunne de andre ikke forstå. Nej, for det kan man jo ikke lave konkurrencer i, når man tilsætter klor til drikkevandet”, sagde formanden.

Vandsektorlov og Forsyningsstrategi

DANVA har kæmpet medlemmernes sag og er kommet igennem med de vigtigste krav i forhold til implementering af vandsektorloven.

Resultatet af DANVAs arbejde er en gevinst i milliardklassen”, understregede Lars Therkildsen og oplyste at man ikke er helt i mål endnu. For eksempel er der problemer med finansiering af klimatilpasning.

Jeg har flere gange haft fornøjelsen af at sidde overfor forsyningsministeren og diskuteret fremtidens forsyning. Jeg har gjort opmærksom på, at McKinseys udregninger er forkerte. De mener, der er et effektiviseringspotentiale i vandselskaberne på 1,9 mia kr., men DANVA kunne skille beregningerne ad, og Forsyningssekretariatet har nu regnet sig frem til et potentiale på 525 mio. kr., og DANVA mener, at potentialet efter 2020 er 100 mio. kr.”, understregede Lars Therkildsen.

Dramaet om Landbrugspakken

Beskyttelsen af grundvandet er en af DANVAs mærkesager, og foreningen er bekymret for, at politikernes beslutning om, at landmændene må gøde mere, vil få en negativ effekt for både vandmiljøet og grundvandet.

Vi følger sagen tæt og er i dialog med landbruget om beskyttelse af grundvandet mod både nitrat og pesticider” forsikrede formanden.

Brancheforeninger samarbejder om visionær forsyningsstrategi

Efter etableringen af Forsyningsministeriet har DANVA fået et endnu tættere samarbejde med Dansk Fjernvarme og Dansk Affaldsforening, og de tre brancheforeninger samarbejder om at skrive en ny forsyningsstrategi, der viser sektorens vigtige rolle for samfundet, og hvor der ikke kun lægges vægt på økonomi, men også miljø, sundhed og andre vigtige værdier.

Carl-Emil Larsen oplyste, at brancheforeningernes visionære forsyningsstrategi lanceres i februar, og der vil blive arrangeret en event for politikere og presse.

Skyhøjt ambitionsniveau

Vandselskaberne og sektoren udvikler sig i øjeblikket med en hastighed, som jeg ikke husker at have oplevet tidligere. Ambitionsniveauet er himmelhøjt, og alle søger maksimal indflydelse over deres individuelle forretning”, sagde Carl-Emil Larsen og fortsatte:

Der er stor selvforståelse hos alle medlemsvirksomheder, som i stadig stigende grad bruger DANVA til at få deres aktiviteter til at lykkes. Medlemmerne bliver stadig mere bevidst om den indflydelse, der ligger i at agere både fagligt og politisk.

Derfor ser jeg to tendenser:

  • Den ene er, at stadig flere vandselskaber deltager i eller selv arrangerer platforme for at skabe opmærksomhed om og præsentere deres enestående arbejde.
  • Den anden trend er, at stadig flere medlemmer finder sammen i samarbejder om enten indkøb eller indgår i en direkte fusion.

Det er utrolig positivt at opleve denne udvikling, der går så stærkt, at det for nogle næsten kan give åndenød. Men det er samtidig med til at give styrke, vandsektoren fremstår dermed som både progressiv og innovativ.

Det kræver imidlertid samtidig en endnu tættere dialog mellem DANVA og vandselskaber, så vi hele tiden er opmærksomme på, hvad der sker, og hvordan vi sammen gør det hele endnu bedre.

DANVAs direktør gav herefter et overblik over andre aktuelle emner i branchen.

Profilering og rekruttering

En ny undersøgelse viser, at 82 % af de unge ikke kender vandbranchen, og de forestiller sig at jobs i sektoren kan være erhvervsdykker eller kystvagt. Der har vi en udfordring”, sagde Carl-Emil Larsen og oplyste at DANVA vil lave en kampagne gøre en indsats for at øge kendskabet til sektoren af hensyn til fremtidens arbejdskraft.

Benchmarking og analyser

De tal, DANVA indsamler, er et vigtigt grundlag for foreningens lobbyarbejde, og Carl-Emil Larsen fortalte om nye tiltag i foreningens arbejde, og DANVAs direktør opfordrede alle til at deltage i foreningens benchmarking. Han oplyste, at DANVA i efteråret introducerer et nyt benchlearning forløb, og Statistik & Analyse er i gang med at lave en lønstatistik for branchen, og DANVA samarbejdes med SVANA om performance benchmarking.  

Klagesager

DANVA har en aftale med Konkurrenceankenævnet om at kunne klage over max 10 sager. De emner, der overvejes er fastsættelse af niveau for finansielle omkostninger, afgift til Forsyningssekretariatet og vurdering af effektiviseringspotentiale på særlige forhold. DANVA vil rejse en klagesag på branchens vegne efter møde med en advokat. Samlet set er der mange millioner at spare for branchen.

Skattesagen

Det har aldrig været politikernes intention, at vandselskaberne skulle beskattes så meget, som det sker. Her 8 år efter den første vandsektorlov er problemet stadig ikke løst, og Skatteministeriets redegørelse er endnu ikke fremlagt for politikerne. DANVA har stævnet sagen, og der ligger fortsat 275 sager i Landsskatteretten.

God selskabsledelse

DANVA er i gang med at udarbejde et kodeks for god selskabsledelse.  Styregruppen består af foreningens formandskab og direktøren, og projektet har en referencegruppe, der består af repræsentanter fra DANVAs bestyrelse, direktører fra DANVAs medlemsvirksomheder samt eksterne observatører fra hhv. Finansministeriet, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, KL, Dansk Fjernvarme og Dansk Affaldsforening. Læs mere her.

Andre aktuelle emner

Carl-Emil Larsen fortalte, at DANVA er i gang med at lave en ny kontingent-struktur og lancerer et medlemsloyalitetsprogram. Alle medlemmer vil få personligt besøg, og der vil i 4. kvartal blive gennemført en behovs- og tilfredsanalyse. Det er vigtigt, at sekretariatet er i tæt dialog med medlemmerne.

Persondata forordningen er et andet vigtigt emne, og DANVA arrangerer workshops og videndeling, så ingen medlemmer risikerer bøder, når EU forordninger træder i kraft i 2018.

Carl-Emil Larsen sluttede af med at takke alle aktive medlemmer for deres indsats i DANVA. Læs hele talen her.

Fornuftig regulering og effektive udbud

Carsten Smidt, der har en fortid i Forsyningssekretariatet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, er nu selvstændig konsulent og gav sin vurdering af, hvordan en fornuftig regulering kan skrues sammen.

Jeg er fortaler for, at der burde laves ”Friforsynings-forsøg” i stil med frikommunerne for at prøve nogle modeller af og undersøge hvad der virker i praksis. Det vil samtidig reducere bureaukratiet”, sagde Carsten Smidt.

Carsten Smidt mente, at forslaget om privatisering af sektoren vil komme op igen. Han opfordrede også vandsektoren til at invitere medarbejderne i Finansministeriet mere ud i virkeligheden. Han mente, at ministeriet har fået et bredere fokus og ikke kun bruger pisk, men også nogle gange gulerod.

Med hensyn til udbud opfordrede han til at være meget tydelige, bevidste og præcise.

"Udbud kan være møg-besværlige, og man kan have lyst til at springe det over, men det er samtidig en god metode til at finde de bedste og billigste, men man skal være meget skarp på sine præferencer ift. pris og kvalitet og sørge for, at der er fleksibilitet bygget ind i systemet," opfordrede han.

Bæredygtighed er den eneste vej frem

Professor Steen Hildebrandt mente, at FN’s mål om bæredygtig udvikling er det vigtigste, der er sket for kloden i nyere tid, og han opfordrede alle til at være med til at realisere målene.

Det er naivt at forestille sig, at vi kan fortsætte Business as usual. Vi er nødt til at sadle om og handle mere bæredygtigt. Det er alvor nu. Der er grænser for, hvad Moder Jord kan tåle, og på 4 ud og 9 parametre har vi overskredet grænserne. Det gælder bl.a. udledning af CO2 og kvælstof”, sagde Steen Hildebrandt med henvisning til beregninger fra Stockholm Resilience Center.

Befolkningseksplosionen er en udfordring, og kloden er enormt påvirket af menneskets aktiviteter. Vi er nu nået ind i det, geologerne kalder den antropocæne tidsalder.

Vi må hjælpe Gud – han kan ikke selv styre udviklingen længere. Vi skal hver især påtage os et ansvar og handle bæredygtigt, ellers går det helt galt”, sagde Steen Hildebrandt, som lige har udgivet bogen ”Bæredygtig global udvikling – FN’s 17 verdensmål i dansk perspektiv” hvor forskellige kloge hoveder har givet deres bidrag.

Han henviste til, at flere danske virksomheder allerede arbejder udfra SDG-erne i deres virksomheds-strategier bl.a. Novozymes, og Arla har bæredygtighedsmålene med i deres årsberetning.

Selvom Lars Løkke har underskrevet verdensmålene, mangler vi stadig at se et udspil fra regeringen.  Sverige er meget længere fremme, og de svenske kommuner har allerede fået til opgave at lave SDG strategier”, sagde han.

Et gammelt kinesisk ordsprog siger, at hvis man ikke ændrer retning, ender man der, hvor man er på vej hen. Og hvis det er mod afgrundens rand, er det på tide at ændre kurs.

Han opfordrede til at lave resiliens- og disruption strategier. Og han sluttede af med Einsteins citat: ”Ikke alt, der kan tælles, tæller. Og ikke alt, der tæller, kan tælles”. Han sluttede af med at understrege, at alt det vi gør, har betydning for helheden.

Sæt kryds i kalenderen

DANVAs nytårstaffel er blevet en fast tradition, og datoen for næste år er torsdag den 11. januar 2018. Herunder kan du se flere fotos fra dette års Nytårstaffel.

Der var livlig snak i frokostpausen.

Og senere blev champagne og kransekage rullet frem.

DANVAs konsulent Niels Vinderslev Bjerregaard skænker op, men Carl-Emil Larsen åbner flasker.

Så blev det tid til at skåle og smage på boblerne.

Fire af DANVAs bestyrelsesmedlemmer i samtale. Fra venstre ses Carsten Nystrup, Leif Knudsen, Lars Therkildsen og Jens Bastrup. (Fotos: Flemming Brandstrup).

Læs mere

Lars Therkildsens nytårstale her.

Carl-Emil Larsens nytårstale her.

Carl-Emil Larsens Powerpoint præsentation.

Carsten Smidts oplæg om regulering og udbud kan hentes her.

CompanYoungs image-analyse kan ses her.