Regionalmøde 2018.jpg
Der var god opbakning til DANVAs regiosnlmøder, der blev afholdt i starten af september 2018.

Der var igen stor interesse og debatlyst på DANVAs regionalmøder. De løb af stablen 3.-5. september i henholdsvis Aalborg, Viborg, Ringsted, København og Haderslev med emner som skat, økonomisk regulering og grundvandsbeskyttelse på programmet.

Godt hundrede medlemmer deltog i DANVAs regionalmøder, der er målrettet vandselskabernes bestyrelser og direktioner. Møderne var både velbesøgte og præget af dialog og stor spørgelyst.

Det emne, der fik mest opmærksomhed på møderne, var grundvandsbeskyttelse. Som en naturlig følge af det seneste års historisk mange og overraskende fund af både tilladte og forbudte pesticidrester i talrige boringer over det meste af landet talte medlemmerne om løsninger på problemet.

Der var anerkendelse til arbejdsgruppen under Vandpanelet, som på baggrund af fundene i øjeblikket er ved at få overblik over de flere end 500 stoffer, som er blevet spredt ud på jorden i Danmark siden 1950’erne. Derved kan man bl.a. sammensætte bredere analysepakker, der sikrer mere præcise resultater og skaber større sikkerhed for, at nye boringer ikke etableres på steder, hvor de efterfølgende rammes af nedsivende stoffer.

Et er de forbudte stoffer, der allerede er på vej ned gennem jorden, noget andet er de tilladte midler, der anvendes i dag. DANVA presser i den forbindelse på over for politikerne for at få indført sprøjtefrie obligatoriske boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). De kan i en afstand på op til 300 meter fra boringen give vandværkerne ekstra reaktionstid.

DANVA er imod permanent rensning

Der er ingen tvivl om, at det i perioder nogle steder vil være nødvendigt at sætte ind med midlertidig rensning. Men da de nedbrydningsprodukter, der bliver fundet, opfører sig forskelligt, skal man målrette sin metode mod det enkelte stof.

Nedbrydningsproduktet dimethylsulfamid (DMS) kan eksempelvis ikke fanges i et kulfilter, men skal fjernes med ozonering. Problemet er bare, at det nedbrydes til et kræftfremkaldende stof, når man behandler det med ozon. DANVA er imod generel, permanent rensning, fordi det kan sløre drikkevandets kvalitet, og alt andet lige medfører generel og permanent rensning en unødig meromkostning i forhold til vandtaksten - uden at skabe ekstra sikkerhed.

”Permanent rensning giver falsk tryghed og dyrere vand. Desuden vil det være en glidebane, hvor man tager grundvandet som gidsel. For så vil man have svært ved at argumentere imod en forringelse af beskyttelsen af grundvandet, fordi man så bare kan rense efterfølgende på vandværkerne i stedet,” forklarede næstformand i DANVA, Ango Winther.

”Grundvandet er vandselskabernes primære ressource, den skal vi forsvare,” pointerede han.

 

Grundvandet er vandselskabernes primære ressource, den skal vi forsvare.

Afgørelse i skattesagen

Skattesagen har helt naturligt også medlemmernes store interesse. Der er berammet retsdage i Højesteret 25. og 26. oktober, hvorefter man forventer en afgørelse i anden uge af november.

I forlængelse af afgørelsen i landsretten i januar 2018 har DANVA over for Forsyningsministeriet problematiseret de uhensigtsmæssigheder, som skattebetalingen medfører i forhold til vandselskabernes økonomiske robusthed. DANVA håber i den forbindelse, at der kommer en regulering, som imødekommer ønskerne. Det kunne fx være en mulighed for tillæg for renter i forbindelse med lånefinansiering af investeringer.

På regionalmøderne orienterede DANVA også om VUDP, DANVA Benchmarking, Vand i tal 2018, FN’s verdensmål og vandsektoren, DANVA lønstatistik, DANVAs nye kontor i København samt lokale emner.

DANVA takker for den store tilslutning og de mange konstruktive debatter.