Grafik_BIOFOS ressourcepris 2019.jpg

Ressourceprisen uddeles den 12. november ved Dansk Vand Konference i Aarhus.

Prisen hædrer sprudlende spildevandsfolk, som gør en kæmpe indsats og forskel for spildevandsbranchen. Blandt årets nominerede er en professor, en uddannelsesinstitution og en ingeniør.

Skiftet til at se spildevand som en vigtig samfundsmæssig ressource er båret af en kæmpeindsats fra ihærdige personer i hele spildevands-branchen, og mulighederne for at gøre en stor forskel for klimaet og miljøet er mange. Det viser årets nominerede.

Her er de nominerede:

1. Inge Faldager, seniorprojektleder fra Teknologisk Institut, som uddanner kloakmestre og er aktiv inden for afløbssektoren.

2. Helle Strandbæk, afdelingsingeniør fra Aalborg Kloak, som har været med til at opbygge renseanlæg i Aalborg.

3. Per Halkjær Nielsen, professor ved Aalborg Universitet og har startet arbejdet med at identificere bakterier i slam.

4. DTU institut for miljøteknologi, som uddanner mange af fremtidens medarbejdere inden for spildevandsrensning, vandsektoren og spildevandsbranchen.

5. Karolina Furgal, ingeniør i Rambøll Vand, som arbejder med avancerede teknikker for rensning af spildevand.

6. Vandetsvej.dk, som er en hjemmeside målrettet lærere og elever i folkeskolen. Hjemmesiden formidler om det store arbejde, som forsyningerne laver, og drives af en række store forsyninger i samarbejde med DANVA.

Det er den ekstraordinære indsats, der fejres med ressourceprisen, som tildeles en eller flere personer i en forening, en institution, en organisation eller en offentlig/privat virksomhed, som har opnået ekstraordinære, væsentlige eller nyskabende resultater inden for spildevandsrensning. Det kan være gennem forskning, udviklingsarbejde, undervisnings- eller formidlingsaktiviteter, som har bidraget til information om spildevands-rensning.

Danmarks største spildevandsvirksomhed, BIOFOS, uddeler ressource-prisen. BIOFOS renser spildevandet for 1,2 millioner indbyggere i hovedstadsområdet på i alt tre renseanlæg, Lynetten, Avedøre og Damhusåen.

Inspirationspris

Som noget helt nyt uddeles også en inspirationspris til en person, som på en ny måde inspirerer kollegaer i spildevandsbranchen.
Nomineringen finder sted ved Dansk Vand Konferencen i Aarhus den 12. november.

Læs mere

Læs om Dansk Vand Konference her.