IMAG0065.jpg

DANVA tager med tilfredshed mod anbefalingerne fra regeringens vækstteam for grøn energi- og miljøteknologi.

Anbefalingerne bygger på flere af de gode eksempler, som vandsektoren er fuld af, og er forslag til, hvordan teknologiudviklingen og grøn omstil-ling kan gå endnu hurtigere.

Vandselskaberne har i stigende grad fokus på optimering af både fysiske og digitale systemer, hvilket gør den danske vandsektor til en af de førende i verden. Det kommer danske vandkunder til gavn gennem høj forsyningssikkerhed til lave, stabile priser, ligesom producenter og rådgivere drager fordel af de nye, grønne løsninger til at udbygge Danmarks status på eksportmarkederne.

”Jeg noterer mig med tilfredshed, at regeringens vækstteam trækker eksempler fra vandsektorens digitale ressourcestyring frem for at vise, hvilken vej udviklingen med grøn omstilling skal gå. For eksempel den måde, de danske renseanlæg producerer grøn energi af spildevand på, giver international opmærksomhed og er med til, at vi ligger helt i top af lande, der eksporterer vandteknologiske løsninger. Det samme gælder vores erfaringer med håndtering af drikkevand,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

Vækstteamet for grøn energi- og miljøteknologis ti anbefalinger til regeringen bygger på en vision om, at danske virksomheder skal være globalt førende i forhold til at levere ressourceeffektive, grønne løsninger. Det skal blandt andet ske gennem en høj grad af digitalisering på tværs af sektorer i samspil med borgere og innovative virksomheder.

Vækstteamet peger på fire indsatser, som kan understøtte udviklingen:

  • Forbedret adgang til data
  • Bedre rammer for test demonstration i stor stil
  • Flere startups og mere innovation
  • Globale markeder og øget eksport

”Vandsektoren anvender bl.a. digitalisering til at optimere processerne, så man både kan spare forbrugerne for omkostninger, gøre deres forbrug tydeligere og samtidig styre håndteringen af vand optimalt med grøn omstilling for øje. Udviklingen har været i gang i nogle år, men der kommer hele tiden nye resultater i forlængelse af de erfaringer, vi får,” siger Carl-Emil Larsen og tilføjer:

”Der er dog ingen tvivl om, at flere data på tværs kan give bedre og billigere løsninger. Vi ser, ligesom vækstteamet også foreslår, at reguleringen understøtter innovation endnu bedre, at der kan etableres storskala testplatforme, og at der sættes flere statsmidler af til testprogrammer.”

Et element i anbefalingerne er desuden, at der skal ske en øget konkurrenceudsættelse af forsyningssektoren.

”85 pct. af alle anlægsopgaver i vandsektoren er allerede konkurrence-udsat, mens det tal i forhold til driften er over 50 pct. Så på det punkt tror jeg ikke, at vandsektoren kan bidrage i væsentlig grad. Men selvfølgelig kan en vekselvirkning mellem udlicitering og hjemtagning af opgaver bidrage til, at priserne holdes ”skarpe”. Vandselskabernes primære opgave er levere service til det ønskede kvalitetsniveau og at bidrage til lave stabile priser for kunderne,” siger Carl-Emil Larsen.

Fakta:

  • Udgiften til betaling for levering af drikkevand, håndtering af sildevand og investering i klimaløsninger udgør 1,4 pct. af en gennemsnitlig hustands årlige forbrug.
  • Den gennemsnitlige pris på levering af drikkevand har været uændret de seneste 20 år.
  • Danmark eksporterer årligt for 19,6 mia. kr. vandteknologiske løsninger.
  • Danmark har den næststørste eksport af vandteknologi i Europa.

Læs mere

Læs anbefalinger fra Vækstteam for grøn energi- og miljøteknologi: Danmark som frontløber i den grønne omstilling.

Yderligere information

Kontakt kommunikationschef Karsten Bjørno på tlf. 2014 3542 eller kbj@danva.dk