Lommeregner-og-papirer.jpg

Omkring den 1. maj udgives 23 anbefalinger til god styring af aktiver, også kaldet asset management.

Anbefalingerne er udarbejdet af DANVA i samarbejde med Dansk Fjernvarme og skal hjælpe selskaberne i arbejdet med at optimere service, risiko og økonomi – til gavn for både selskaber og vandkunder.

Drikkevands- og spildevandsselskaberne har mange aktiver i form af produktionsanlæg og ledningsnet, som det er både dyrt og besværligt at udskifte. Derfor et det vigtigt, at man som selskab har et godt overblik over alle aktiver og samtidig har en god plan eller et system, der hjælper én med at træffe de rigtige beslutninger på de rigtige tidspunkter. Eksempelvis når det gælder valget mellem at udskifte, renovere eller fortsætte driften af et anlæg. Samtidig presses forsyningsselskaberne af krav om løbende effektiviseringer, hvilket gør et systematisk arbejde med styring af aktiver både aktuelt og nødvendigt.

Som en hjælp til dette vigtige arbejde er DANVA i samarbejde med Dansk Fjernvarme og konsulentfirmaet Kouno ved at færdiggøre anbefalingerne til styring af aktiver. Her kan vand- og spildevandsselskaberne hente inspiration og hjælp til at implementere asset management og dermed optimere service, risiko og økonomi.

Målgruppen er direktører, mellemledere og planlægningsansvarlige i selskaberne, der enten gerne vil i gang med at implementere asset management eller ønsker at tage skridtet videre i forhold til den nuværende måde at styre aktiver på.

Anbefalingerne, der ventes klar i starten af maj 2019, er udarbejdet i samarbejde med en række drikkevands-, spildevands- og fjernvarmeselskaber, som hver har leveret input gennem interviews eller som deltager i en referencegruppe.

Indhold og opbygning 

Anbefalingerne indeholder en introduktion til at arbejdet med styring af aktiver samt flere gode cases fra selskaber. Anbefalingerne er opdelt i syv temaer:

  • Mennesker og organisering
  • Behov og rammer
  • Mål og risiko
  • Prioritering og plan
  • Drift og Projekter
  • Opfølgning og optimering
  • Data og systemer

Under hvert emne vil der være tre-fem anbefalinger til selskabernes arbejde. Ligesom ved ’Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyninger’ er der tale om ”soft law”, dvs. der er tale om anbefalinger, som kan og bør følges, men det er ikke et krav.

En hjælpende hånd til alle selskaber

Målet er, at anbefalingerne skal være relevante for det enkelte selskab. Uanset om man allerede er godt i gang med styring af aktiver eller har svært ved at få taget de første skridt ud i arbejdet. Anbefalingerne hjælper til at finde frem til, hvilke aktiviteter, der er vigtigst at arbejde med. Er man allerede godt i gang med asset management, kan det bruges som inspiration til supplerende aktiviteter.

Konference 8. maj

DANVA og Dansk Fjernvarme inviterer til konference i Kolding den 8. maj om styring af aktiver. Læs mere her.

Yderligere information 

Kontakt Niels V. Bjerregaard på 8793 3504 eller nvb@danva.dk