Heste ved vandlob COLOURBOX23775068.jpg

Vandsektorens brancheorganisation, DANVA, glæder sig over den nye klimaplan fra L&F og Danmarks Naturfredningsforening.

Planen skal effektueres bl.a. ved hjælp af jordfordeling. Beskyttelse af drikkevand kunne med fordel blive en del af løsningen.

"Kan man på en og samme tid både beskytte klimaet og drikkevandet, så vil det være formidabelt for landbrug, dyr, natur, klimaet og danskerne," siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

L&F og Danmarks Naturfredningsforening foreslår, at staten med et milliardbeløb i startkapital vil kunne få sat gang i jordfordeling i landbruget, så lavtliggende arealer bliver taget ud af produktion.

"Hvis man politisk støtter forslaget om at tage jord ud for at gøre en indsats for klimaet, så vil det være fornuftigt at indregne hensynet til drikkevandet samtidig. Politikerne har for kort tid siden aftalt sprøjte-frihed omkring drikkevandsboringer, men for at øge beskyttelsen mod sprøjtemidler er det en stor fordel, hvis der også sker en indsats i de områder, hvor drikkevandet dannes," siger Carl-Emil Larsen, og fortsætter:

"Måske vil der være arealer i den plan, som L&F og Danmarks Naturfred-ningsforening har udarbejdet, som også er grundvandsdannende. Det er jo indlysende, at hvis man reducerer brugen af pesticider der, hvor regnvand siver ned gennem jorden til grundvandet, så vil risikoen for, at sprøjtemidler ender i grundvandet, mindskes."

L&F og Danmarks Naturfredningsforening forestiller sig, at 100.000 hektar landbrugsjord omlægges til natur eller græsning ved hjælp af blandt andet jordfordeling. Det svarer til knap det dobbelte af Falsters areal.

Yderligere information

Kontakt kommunikationschef Karsten Bjørno tlf.: +45 20 14 35 42 email: kbj@danva.dk