Statue mennesker ved havet.jpg
Foto: Esbjerg Kommune/Torben Meyer.

Når medlemmerne i denne uge samles til DANVAs årsmøde 2019, er der fokus på udviklingen af vandsektoren til gavn for blandt andet drikkevandsbeskyttelse og klima.

DANVAs årsmøde 2019 løber af stablen den 23.-24. maj 2019 i Musikhuset Esbjerg og samler godt 500 deltagere fra hele landet.

Med temaet indsigt og udsyn ønsker vandsektoren at italesætte den nationale dagsorden for vand og give inspiration til ledelsesopgaver i fremtiden. Den danske vandbranche arbejder hårdt for at sikre en effektiv og bæredygtig forsyning, som gavner mennesker, miljø og klima. På årsmødet præsenteres tendenser fra ind- og udland, der kommer til at betyde noget for den måde, vandforretningen ledes og drives på.

På førstedagen er der debatter, ledet af journalist i DR, Mads Steffensen, som hen-holdsvis handler om, hvor hurtigt, der kan indføres sprøjtefrie områder omkring drikkevandsboringer og smartere løsninger for fremtiden.

På anden dagen præsenteres visioner af blandt andre tidl. folketings-medlem og direktør i Miljøstyrelsen, Steen Gade samt Flemming Besenbacher, bestyrelsesformand for Aar-hus Vand, Carlsberg A/S og Carlsbergfonden.

Direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen, ser frem til årsmødet:
”Vandselskaberne er ”naturlige monopoler”, og det forpligter. På DANVAs årsmøde sætter vi retning på, hvordan man kan gøre vandbranchen endnu bedre. Behovet for rent vand, effektiv rensning af spildevand og håndtering af regn bliver stadig større de kommende år. For det skal gøres på en måde, så vandselskaberne lever op til fremtidige klimamål og bæredygtighedskrav,” siger Carl-Emil Larsen.

Han fortæller, at vandsektoren ønsker at etablere et tæt samarbejde mellem det lokale erhvervsliv og DANVAs medlemsvirksomheder.

”Vi tror på, at vi ved at stræbe efter det tætte samspil kan udvikle den teknologi, der med lavest mulig klimabelastning sikrer rent vand i hanen, miljøbeskyttelse og værn mod oversvømmelser. Vi vil også arbejde for, at vi lokalt i kommunerne og i de mindre lokalsamfund bidrager til at få omstillet samfundet til en mere grøn økonomi, så man tager hånd om klimaudfordringerne,” siger Carl-Emil Larsen.

Årsmødet afholdes den 23. og 24. maj 2019 i Musikhuset Esbjerg, Havnegade 18, 6700 Esbjerg.

Læs mere

Læs mere om årsmødet her.

Yderligere information

Kontakt kommunikationschef Karsten Bjørno på mobil 2014 3542 eller kbj@danva.dk