HKR i teltet.jpg
DANVAs konsulent Helle Kayerød spurgte de unge om, hvad de synes, er de største problemer indenfor vand, spildevand og klima.

DANVA deltager for første gang i Ungdommens Folkemøde i Valbyparken 5.- 6. september 2019.

Formålet er at bevidstgøre unge om vands betydning og vandsektorens muligheder. Flere end 30.000 samfundsbevidste unge forventes at deltage i Ungdommens Folkemøde 2019, der åbnes af statsministeren og har betydelig bevågenhed. 

Der er 80 organisationer og virksomheder, som har stadepladser heriblandt DANVA. Vores deltagelse tager afsæt i en anbefaling fra DANVAs Tværpolitiske Ungenetværk, der har deltagelse af miljø- og klima-ordførere fra alle politiske partiers ungdomsorganisationer.

Vand for fremtiden

DANVAs stadeplads bærer navnet ”Vand for fremtiden” og lancerer budskaber om drikkevand og spildevand i forståelsen klima, miljø og bæredygtighed. Det sker gennem en række arrangementer, som medlemmerne fra BIOFOS, HOFOR og Fors bidrager til.

DANVA afholder en workshop henholdsvis 5. september med et panel af ungdomspolitikerne i overværelse af 30 gymnasieelever, der er blevet undervist i læringsmateriale anvist af DANVA. Formålet er at finde løsninger på, hvad de unge selv kan gøre for at sikre rent drikkevand til Danmark og verden. Workshoppen gentages 6. september med 30 nye gymnasieelever.

På DANVAs stand vil der under hele ungdomsfolkemødet være et spille-hjørne og lyrikcafe. I spillehjørnet kan man udfordre sine venner til en dyst om vand. I lyrikcafeen er der mange forskellige, kreative fortolkninger af vand, klima-tilpasning og samfundet. Der er mulighed for at læse digte og kreative tekster skrevet af folk som arbejder med vand og klimatilpasning. Der er også mulighed for at de unge selv kan dele deres tanker og ideer med andre af standens besøgende via en fotovæg, hvor udsagn om vand løbende, som dagene går, vil fylde mere og mere.

Spildevand og verdensmål

BIOFOS inviterer til en hands-on og dialogworkshop om spildevand, forsøg og verdensmål. Man giver de unge en kittel på og laver et procesforsøg med spildevands-rensning og får forståelse for de uundværlige bitte mikroorganismer, der er nødvendige for at rense spildevandet.

Klimatilpasning

HOFOR inviterer de unge til at være med til at sikre København mod fremtidens ekstreme skybrud i SkoleCollab fra ENERGI & VAND. Her får de unge et unikt indblik i de klimatilpasningsprocesser, som skaber fremtidens byer, gennem en række kerneelementer, som normalt bruges af SkoleCollab, når der bygges bro mellem skoleelever og ingeniører.
Der skal laves datasamling med minidroner og udregninger af, hvordan vandet løber til en samlet masterplan for et område.

Læs mere

Læs mere på www.ungdommensfolkemoede.dk

Yderligere information

Kontakt Miriam Feilberg på mfe@danva.dk eller Helle Kayerød på hkr@danva.dk