Anders-Bækgaard-taler.jpg
Anders Bækgaard er kongrespræsident.

Flere end 100 aktører samlet til møde i København den 9. september, og den store opbakning fra hele vandbranchen er den bedste forudsætning for, at IWA World Water Congress & Exhibition kan blive en stor succes.

Der er næsten kun et år tilbage, før det går løs i Bella Centret med den store internationale begivenhed, der kommer til at køre i 19 parallelle spor med tekniske sessioner og workshops suppleret af summit, fora, side-events og et inspirerende udstillingsområde.

Koordinering

Formanden for Host Country Committee Helle Katrine Andersen slog fast, at det er vigtigt at få indsendt mange danske forslag til workshops og oplæg, så hele kernefortællingen bliver dækket ind. Frem til den 30. oktober kan der indsendes forslag på worldwatercongress.org Samarbejdet med IWA headquarter kører rigtig godt, og der lyttes meget til danske forslag herunder forslag til Keynote speakers. Der skal inviteres ministre og kongehuset til åbningsceremonien, og der arbejdes på et High Level Summit om SDG-erne i samarbejde med bl.a. Miljøministeriet og Udenrigsministeriet.

Den danske pavillon

Ilse Korsvang er tovholder på puslespillet med indretning af den danske pavillon, der bliver bygget op som en ”Smart Liveable City” der følger vandets kredsløb. Der bliver et torv i midten til oplæg og events, og udenom kan danske firmaer få deres egen stand. Ilse Korsvang præsenterede skitser, muligheder og priser for at få en plads på standen. Informationerne er også tilgængelige på Danish Export – Waters hjemmeside. Det er vigtigt at give hurtigt besked, hvis du vil være med – helst inden deadline den 15. oktober. Send mail til ilse.korsvang@dk-export.dk

Sponsorater

Kongrespræsident Anders Bækgaard gav et overblik over, hvilke danske institutioner, organisationer og virksomheder, der har givet tilsagn om være sponsor. Han understregede, at det vil være godt med endnu flere.

”Det er penge, der driver værket, og jo flere penge, vi har, jo bedre kan vi lave noget ekstra på udstillingen og arbejde for at skabe god synergi mellem det faglige indhold på kongressen, udstillingen og de tekniske ture,” sagde han og oplyste, at der bliver en fællesnordisk udstilling med Norge, Sverige, Island og Finland.

Technical Tours

Tanya Jacobsen fra State of Green præsenterede, hvordan planlægningen skrider fremad. Der er indkommet 76 forslag til ture, og der er nedsat arbejdsgrupper indenfor fem temaer: Drikkevand, spildevand, klimatilpasning, vand i industrien samt ”Water for smart liveable cities” med bådture i Københavns havn. Det er planen, at der både skal arrangeres ture af 2-4 timers varighed under kongressen (mandag-torsdag) samt en hel ekskursionsdag om fredagen og en 2-dages tur til Fyn-Jylland fredag-lørdag, hvor der både bliver fagligt indhold og turist-indslag. Der er 30 aktører involveret i planlægningen af turene. Desuden arrangerer State of Green skræddersyede ture både før og efter kongressen.

”Sverige og Finland har også budt ind med forslag til ture,” fortalte hun.

Det er nyt, at der også arrangeres ture under kongressen. Normalt har der kun været ekskursioner om fredagen, når IWA holder verdenskongres. Men i København bliver der arrangeret 6-8 forskellige ture mandag-torsdag.

”Husk, at den bedste eksponering er at deltage på udstillingen,” understregede Tanya Jacobsen, der har været nødt til at skuffe nogle af dem, der har sendt forslag ind.

Helle Katrine Andersen tilføjede, at det også er vigtigt at sende fortællinger ind, der kan komme på worldwatercongress.org og være med til at markedsføre både kongressen og danske løsninger.

Programkomiteen

Per Halkjær Nielsen er medlem af programkomiteen og Peter Steen Mikkelsen bakker op om arbejdet.

Danmark har fire repræsentanter i Programme Committee, nemlig Karsten Arnbjerg Nielsen fra DTU Miljø, Per Halkjær Nielsen fra Aalborg Universitet, Trine Stausgaard Munk fra Rambøll og Ines Breda fra Silhorko-Eurowater.
Per Halkjær Nielsen orienterede om programkomiteens vellykkede møde i København den 5.-6. september. De får hjælp af en gruppe reviewere til at udvælge de bedste forslag til tekniske sessioner, workshops og træningsforløb.

”Det er os, der bestemmer det faglige program, og vi bliver også inddraget lidt ift. valg af Keynote speakers og fora,” sagde han og understregede, at når der indsendes forslag til workshops er det meget vigtigt at gøre det i samarbejde med internationale samarbejdspartnere – ellers bliver de valgt fra.

Han oplyste, at de fire danske PC-medlemmer er formænd for arbejds-grupper for fire ud af de seks temaer på kongressen. Han forventer, at det faglige program bliver lanceret i april-maj 2020.

Faglig forankringsgruppe

Peter Steen Mikkelsen fra DTU Miljø er tovholder på den faglige forankringsgruppe, der har givet input til temaer og emner i Call for content og fremover er i tæt dialog med programkomiteens danske medlemmer. Der er udpeget champions indenfor grundvand, digitalisering og verdensmål, men der er også behov for at finde champions blandt arkitekter og byplanlæggere, der skal involveres i kongressen.
Han gjorde opmærksom på, at IWA har udgivet rapporten ”Digital Water” og holder et Digital Water Summit i Bilbao i februar 2020. I København skal der lanceres flere nyheder indenfor digitalisering.

Grib mikrofonen

Flere aktører fortalte om initiativer frem mod IWA2020. John Buur Christiansen fra BIOFOS fortalte om et landsdækkende Outreach-projekt rettet mod skoleelever. Der søges finansiering til kampagnen hos fonde.
Torben Skovhus fra VIA University og Ines Breda fortalte om forberedelsen af en Water Camp.
Dorte Skræm fra DANVA fortalte om Operations Challenge, der er en konkurrence for driftsfolk. Den skal køre i udstillingsområdet i Bella Centret og er inspireret af WEFTEC.

Konkurrence på WEFTEC.

Søren Hvilshøj fra Rambøll fortalte om forberedelsen af en workshop om vandforbrugende industri. Der holdes et planlægningsmøde hos DI den 2. oktober. Tilmelding til srhs@ramboll.com eller sej@di.dk
Jens Bastrup fra Skanderborg Forsyning fortalte om en event, der skal afholdes i AquaGlobe og sætte fokus på ”The Liveable City”.
Anders Bækgaard sluttede dagen af med at vise, at Danmark har en topplacering i en ny rapport om implementering af FN’s verdensmål.

Næste møde i Host Country Committee holdes i april 2020.

Læs mere

Download præsentationer fra dagen her.

Yderligere information

Kontakt IWA2020 sekretariatet: Helle Katrine Andersen, hka@danva.dk, Anders Bækgaard, ab@danva.dk, Miriam Feilberg, mfe@danva.dk eller Birgitte Skjøtt, bs@danva.dk

Der var tid til networking i kaffepausen hos Dansk Industrien.