IMG_1185.JPG

DANVAs netværk for spildevand og ressourcer holdt møde i Nyborg.

Temaet for mødet i tirsdags var industrispildevand, og Nyborg kommune og Nyborg Spildevand fortalte om deres spændende samarbejde i dialog med virksomhederne.

Efterfølgende blev forskellige udfordringer med tilslutning af spildevand fra industrier drøftet, blandt andet variationer i vand- og stofmængder fra industrier, og deltagerene delte deres erfaringer.

Jan Sørensen fra Nyborg gav en rundvisning på Nyborg renseanlæg, der er et af de få anlæg i landet, der har en teknologi, hvor den biologiske renseproces er baseret på fastfilmteknik bestående af polystyrenkugler.

Næste møde

Netværkets næste møde holdes i Billund onsdag d. 28. august kl. 10-15. Temaerne for mødet er:

  • Miljøfremmede stoffer
  • Forbrænding og røggaskondensat
  • Erfaringsudveksling om bl.a. Partnerskabsaftaler og skum.

Vil du deltage?

Nye medlemmer fra vandselskaber er velkomne i netværket. Send en mail til Helle Kayerød hkr@danva.dk, hvis du ønsker at deltage.