April_2019_DV-forside_Hoegh-og-Gade.jpg
Henrik Høegh og Steen Gade var med til at lave vandsektorloven. I bladet kommer de med gode råd til politikerne.

Folketingskandidaterne bør i valgkampen slå et slag for vandselskabernes vilkår. Læs interview med Henrik Høegh og Steen Gade i det nye nummer af DANSKVAND.

Gode rammer gør vandselskaberne i stand til at håndtere vand på den bedste og billigste måde - til gavn for danskerne og vores samfund.

Det allervigtigste for at kunne have levende samfund i byer og på landet er rent drikkevand, rent vandmiljø som følge af effektiv rensning af spilde-vandet samt en sikker håndtering af de øgede mængder regn, som er en effekt af klimaforandringerne. Derfor er disse emner åbenlyse temaer i det kommende valg til Folketinget.

En af de aktuelle udfordringer for vandsektoren er finansiering af klima-tilpasningsprojekter. Miljø- og Fødevareministeriets egen evaluering viser, at klimatilpasning med vandløb og søer i parker, boligområder og torve er fire gange billigere end klimaløsninger i rør under jorden. Samtidig skaber overfladeløsningerne grønne og rekreative byrum, som er mere attraktive for borgerne at være i. Men siden 2016 har den såkaldte medfinansierings-ordning, hvor kommunerne skal betale mindst 25 % af omkostningerne, reelt betydet et stop for medfinansieringsprojekter som følge af kommunernes anstrengte økonomi.

Derfor bør folketingskandidaterne i den kommende valgkamp blandt andet kæmpe for at løse problemet med klimafinansiering. Sådan lyder et af forslagene til forbedringer af vandsektorens rammebetingelser i temaet ’Vand i valget’ i det nye nummer af DANSKVAND.

”Vi har sikret finansiering til flere af vores nuværende projekter om klimatilpasning, men generelt ville det være nemmere, hvis forsynings-selskaberne alene fik ansvaret for klimatilpasning, så de ikke skulle vente på kommunernes medfinansiering på 25 %. Jeg vil opfordre til at ændre lovgivningen på dette punkt,” siger Tanya Buchreitz Løwenstein, der er formand for forsyningsselskabet BlueKolding og medlem af byrådet i Kolding for Venstre.

”Jeg synes, at kravet om 25 % kommunal finansiering af klimatilpasning bør fjernes, fordi det sinker aktiviteterne,” siger Niels Rolskov, der er formand for KLAR Forsyning og medlem af byrådet i Køge for Enhedslisten.

Fokus på effektiviseringskrav og beskyttelse af drikkevandet

En opblødning af kravene til effektivisering i vandselskaberne og de vigtige skridt mod at udvide beskyttelsen af drikkevandet er andre emner, som vandbranchen håber bliver temaer i valgkampen.

Læs mere i temaet ’Vand i valget’ i det nye nummer af DANSKVAND.

Her kan du blandt andet læse om, hvilke ønsker tre formænd for vand-selskaber har til en kommende regering og få et indblik i ungdoms-politikeres holdning til vand og klimatilpasning.

Læs også et interview med de tidligere landspolitikere Henrik Høegh og Steen Gade. De ser på konsekvenserne af den vandsektorlov, de selv var med til at udforme, og kommer med et bud på en frisk politisk dagsorden for vand.

Yderligere information

Informationschef Lars Fischer, M: 51265187, E: lf@danva.dk
Kommunikationschef Karsten Bjørno, M: 20143542, E: kbj@danva.dk

Læs bladet