Carl-Emil-Larsen-pressefoto-2016.jpg

Selvom det brede forlig om drikkevandsbeskyttelse er en fin aftale, så er vi endnu ikke færdige, hvis beskyttelsen skal være komplet, skriver Carl-Emil Larsen i et debatindlæg på Altinget.dk.

Den politiske aftale om beskyttelse af danskernes drikkevand er en fin aftale. DANVA har arbejdet for sprøjtefrihed i BNBO i knap 20 år.

Beskyttelsen af danskernes drikkevand er naturligvis en af hoved-hjørnestenene i vandselskabernes virke. Det er godt, at politikerne har taget ansvar i forhold til vores ønske på vegne af danskerne.

Tidligere har der været mange uenigheder om det, som alle grund-læggende burde være enige om, nemlig rent drikkevand. Med aftalen i hånden står alle parter bag metoden til, hvordan man skal beskytte det boringsnære grundvand, og hvordan lodsejeren skal kompenseres for at droppe sprøjten. Den metode har manglet.

Udvidet beskyttelse

Det næste helt afgørende bliver, at kommuner, vandselskaber og lodsejere hurtigst muligt får implementeret den politiske aftale. Og her er det vigtigt, at rammerne for aftalerne hurtigst muligt udmøntes i form af en ny vejledning og en afklaring af finansieringsmodellen.

Samtidig vil DANVA presse på for, at man udvider beskyttelsen af vores grundvand mod pesticider til også at omfatte sårbare områder i de grundvandsdannende oplande og strategiske områder omkring byer og på øer.

For selvom det er en fordel, at man nu ikke må køre med marksprøjten i BNBO, og vandværkerne dermed kan blive mindre sårbare over for forureninger, så er beskyttelsen af drikkevandet først komplet, når man også har gjort de områder sprøjtefri, hvor drikkevandet dannes.

Det er jo indlysende, at hvis man anvender pesticider der, hvor regnvand siver ned gennem jorden til grundvandet, så kan sprøjtemiddelrester følge med vandet ned i magasinerne. Hvis det sker, så kan det blive kritisk for drikkevandsindvindingen.

Men bruger politikerne metoden fra BNBO-aftalen til at tage det næste nødvendige skridt i indsatsen for at sikre danskerne rent drikkevand, så vil beskyttelsen være på plads i al fremtid.

Komplet beskyttelse af drikkevandet

Det har taget mange år at blive enige om aftalen om de sprøjtefri BNBO’er, blandt andet fordi man først skulle kortlægge de områder, der skulle beskyttes. Det er selvfølgelig også en forudsætning, at man får udpeget de områder i de grundvandsdannende oplande, som skal være omfattet af drikkevandsbeskyttelse.

På landbrugsarealer vil man kunne anvende principperne fra BNBO-aftalen, som alle parter er enige om, er den rigtige model. Selve udpegningen af de grundvandsdannende oplande, der skal gøres sprøjtefri, kan sandsyn-ligvis gøres hurtigere end tilfældet var med BNBO’erne, da indvindings-områderne allerede er registreret.

Den politiske aftale, der netop er indgået, handler ikke kun om at gøre BNBO’er sprøjtefri. Den indeholder også anbefalingerne fra Vandpanelet, der kommer med løsninger til, hvordan man bedre kan overvåge og screene for stoffer i vandet, så vi mere effektivt kan sikre danskerne rent drikkevand mod rester af sprøjtemidler, der allerede er i grundvandet eller på vej ned. Desuden stopper salg af koncentrerede sprøjtemidler til privat brug.

Med den politiske aftale om sprøjtefri BNBO er vi kommet rent drikkevand et vigtigt første skridt nærmere til danskerne nu og i fremtiden.

Nu mangler så bare det næste afgørende skridt, der vil gøre beskyttelsen af vores drikkevand komplet.

Debat-indlæg på Altinget.dk 30.01.2019