Kim-Harreskov.jpg

Kim Harreskov fratræder sin stilling som direktør hos Silkeborg Forsyning. Som følge heraf udtræder han af DANVAs bestyrelse.

Det er aftalt, at udtrædelsen af bestyrelsen sker med virkning fra 1. november 2019.

Kim Harreskov har ydet en meget stor, mangeårig og støttende indsats for DANVA. Han har været involveret i flere af de omstruktureringer og vedtægtsomlægninger, der er sket i de seneste år.

Kim blev valgt til det, der hed Teknisk Råd på DANVAs generalforsamling den 27. maj 2010. Kim blev under konstitueringen valgt som næstformand og hermed også observatør fra Rådet i DANVAs bestyrelse. Fra 2012 til 2014 var Kim valgt som særlig rådgiver for bestyrelsen, og den 22. maj 2014 blev Kim valgt til DANVAs bestyrelse, som medlem og genvalgt i 2018.

”Personligt har Kim og jeg haft et samarbejde, der strækker sig helt tilbage til 1987. Det er mange år, som jeg har sat stor pris på,” siger DANVAs direktør Carl-Emil Larsen.

Nyt medlem i bestyrelsen

Den næste suppleant for valggruppe II (selskabsrepræsentanter) er Lars Nørgaard Holmegaard, Lemvig Vand og Spildevand. Han har givet tilsagn om at indtræde i DANVAs bestyrelse. Læs mere her.