Christiansborg froeperspektiv COLOURBOX6895681.JPG

Det er med tilfredshed, DANVA kan konstatere, at det nu bliver muligt for kommunalt ejede vandselskaber at inddrive deres gæld selv. Opgaven har hidtil været varetaget af SKAT.

Udkast til lovforslag om ændring af inddrivelse af gæld, der netop er sendt i høring, betyder, at forsyninger i kommunalt ejerskab vil få mulighed for at foretage inddrivelse af fordringer, der ikke er eller har været under inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden. Det kan ske ved hjælp fra private aktører. I forslaget lægges der også op til at pålægge skyldnere de omkostninger, som er forbundet med den private inddrivelse, ligesom det også skal være muligt at opkræve rykker- og inkassogebyr i henhold til rentelovens regler.

”Vi har i flere år oplevet, at SKAT ikke har kunnet løfte opgaven med at inddrive restancer for ubetalte vandregninger. Jeg vil derfor gerne rose partierne på Christiansborg, der har hørt vores forslag til en løsning af problemet. Nu får vandselskaberne mulighed for at overtage opgaven fra SKAT og vælge at inddrive restancerne selv, ligesom de får mulighed for at benytte sig af private aktører som advokater og inkasso-firmaer til at løse opgaven,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

I 2017 blev der indgået aftale mellem samtlige partier i Folketinget om en styrkelse af den offentlige inddrivelse. DANVA har i flere år kæmpet for at få bragt orden i problemerne med, at restancer på vand ender med at blive betydelige tab for vandselskaberne.

Der lægges i lovforslaget op til, at loven overordnet set skal træde i kraft 1. januar 2020. Der bliver tale om, at vandselskaber kan vælge at foretage inddrivelsen selv i minimum tre år. Det betyder, at ønsker man, SKAT skal varetage opgaven, efter man har udført den selv, så gælder der en tre-årig periode.

”Forventningen er, at vandselskaberne bedre end SKAT kan hente en stor del af de flere end 150 millioner kroner, som over 16.000 vandkunder ikke har betalt, og som i sidste ende alt andet lige kan medføre højere vand-takster,” siger Carl-Emil Larsen.

DANVA har desuden fået forhandlet en aftale på plads om afskrivningen af en mindre del af gældsposterne, der var overgivet til SKAT før 19. novem-ber 2015, som ikke ville kunne inddrives. Det samlede beløb, der er kommet tilbage til DANVAs medlemmer endte med at være 20 procent højere, end SKAT vurdere, værdien af fordringerne til.

Til trods for lovforslaget om overtagelse af gældsinddrivelsen, så fastholder DANVA presset for at få ændret betalingsloven, så vandselskaber skal kunne lukke for drikkevandet, hvis regningen for afledning af spildevand forbliver ubetalt.

”Der er en stærk tendens til, at stadig flere spekulerer i ikke at betale deres spildevandsregning, fordi de ved, vandselskaberne ikke som udgangspunkt lukker for drikkevandet af den grund,” siger Carl-Emil Larsen.

I forhold til lovforslaget om at overtage inddrivelsesopgaven fra SKAT, så vil DANVA vejlede medlemmerne om, hvordan man skal agere i praksis, når loven er endelig og vedtaget inden årsskiftet.

Læs mere

Læs Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og skatteindberetningsloven her.