Odense trappe ved Munkemose.jpg

Vil du deltage i en workshop i Odense om NIS bekendtgørelsen? Miljøstyrelsen ønsker sparring fra vandbranchen.

Det skal vurderes, om bilag 1 i NIS-bekendtgørelsen (BEK nr. 429 af 04/05/2018) skal revideres. Miljøstyrelsen har brug for input fra forsyningers drifts- og IT-medarbejdere, der til dagligt arbejder sammen om levering af drikkevand og forsyningssikkerhed.

Der er to muligheder for at deltage i Miljøstyrelsens workshop i Odense: Enten mandag den 18. marts eller mandag den 25. marts 2019 – begge dage kl. 11:00-15:00.

Dagsorden for workshoppen

  1. Velkomst – v. Miljøstyrelsen
  2. Præsentation af NIS-bekendtgørelsen – v. Miljøstyrelsen
  3. Oplæg til dagens drøftelse/workshop – v. Miljøstyrelsen
  4. Workshop i små grupper og/eller i plenum
  5. Afrunding af drøftelserne og mødet – v. Miljøstyrelsen
  6. Evt.

På Miljøstyrelsens faglige workshop får deltagerne mulighed for at indgå i drøftelser med styrelsen og kollegaer i branchen om vandforsyningsleverancer, hvis It-styringssystemerne bliver hacket og sat ud af spil.
Miljøstyrelsen håber på deltagelse af medarbejdere, der til dagligt arbejder med net- og informationssystemer samt medarbejdere, der til dagligt arbejder med og kender til distributions- og ledningsnets-opbygning, styring af udpumpning samt har godt kendskab til backup, beredskabsplaner og forsyningssikkerhed i egen vandforsyning.

Invitation

Læs invitationen fra Miljøstyrelsen her.

Tilmelding

Tilmelding senest torsdag d. 7. marts 2019 kl. 12:00 til Helene Kring Jørgensen - hekjo@mst.dk, Gitte Nielsen - ginie@mst.dk eller Helga Margrethe Elnegaard Ejskjær - helej@mst.dk med angivelse af hvilken dato, du ønsker at deltage.