Direktør Lars Nørgård Holmegaard fra Lemvig Vand og Spildevand er nyt bestyrelsesmedlem fra 1. november.

Lars Nørgård Holmegaard har været direktør i Lemvig de seneste fem år og står bl.a. i spidsen for Klimatoriet.

I forbindelse med opstilling til bestyrelsesvalget sidste år, hvor han blev suppleant i valggruppe to (selskabsrepræsentanter), skrev han denne begrundelse for sin interesse for bestyrelsesarbejdet i DANVA:

”Jeg mener, at de mindre og mellemstore vandselskabers betydning i Danmark er undervurderet. Både lokalt, for kunderne og for dets ejer, kan et vandselskab understøtte vækst og udvikling. Meget teknologisk udvikling foregår i de mindre og mellemstore vandforsyningsselskaber, og resultaterne kommer ofte på grund af agilitet og hurtige beslutnings-processer.

Klimaændringer og -udfordringer har en stor betydning for omkost-ningerne i vandforsyningsselskaberne. Jeg mener, det er vigtigt, at vandselskaberne spiller en hovedrolle i håndteringen, og at klima-udfordringerne kan vendes til noget positivt, der skaber løsninger, udvikling arbejdspladser i Danmark.

Alt for ofte ses landbrug og vandselskab som havende modstridende interesser. Landbruget er kunder hos forsyningerne. Landbruget skaber stor eksport ligesom vandsektoren er på vej til det. Jeg vil arbejde for en øget fælles forståelse for, hvad samarbejde, teknik og løsninger kan betyde, hvis landbruget og vandsektoren arbejder sammen.”

Interesse- og styrkeområder

Lars Nørgård Holmegaard har – inden han for fem år siden blev direktør i Lemvig Vand og Spildevand A/S - arbejdet 22 år som rådgivende ingeniør i bl.a. NIRAS – heraf 17 år som leder. Han er meget engageret i C2C CC (Coast to Coast Climate Challenge), som er et Region Midt EU-støttet klimaprojekt. Her står han i spidsen for, at få det internationale klima-fyrtårn, Klimatorium, etableret. Klimatorium har til formål at forene forskning, offentligt ejede og private virksomheder samt civilsamfundet i at finde løsninger på klimaudfordringer.

Tillidshverv

Medlem af Styregruppen i C2C CC, medlem af IWA’s danske national-komite, medlem DANVAs rådgivende udvalg og medlem af Water Europe på vegne af DANVA.

Visualisering af Klimatoriet.