Lars_Therkildsen_HOFOR_direktør.jpg

DANVAs formand og direktør i HOFOR holder oplæg på konference om klimatilpasning den 1. oktober i København.

Når Lars Therkildsen går på talerstolen til konferencen ”Vejvand, byrum og klimatilpasning” vil han præsentere nytænkende projekter om håndtering af regnvand i København. I forbindelse med klimasikring af hovedstads-området indføres der nye elementer i landskabet – skybrudsveje, forsinkelsesveje, forsinkelsespladser og grønne veje. Alle elementer spiller sammen med den eksisterende infrastruktur.

1000 års hændelse

Det store skybrud i 2011 fik HOFOR og Københavns Kommunes til at sætte klimatilpasning og skybrudssikring højere på dagsordenen:

”I lang tid havde vores hovedfokus været at holde vandet væk fra maritime områder såsom havne og åer, men pludselig kom vandet indefra. Det var en ekstrem hændelse, der måske sker en gang hvert tusinde år, og det resulterede i skader for syv mia. kr. Siden den dag har vi brugt mange ressourcer på at klargøre byen til fremtidens store regnskyl, og vi kan allerede nu se, at det virker. Selvom vi ikke har oplevet skybrud magen til det i 2011, er skybruddene både hyppigere og voldsommere end tidligere, så vores nye strategi er dermed blevet stress-testet,” siger Lars Therkildsen, bestyrelsesformand i DANVA og adm. direktør i HOFOR, til Bygge- og Anlægsavisen.

Han fortsætter:
"Men det er ikke kun os, kommunerne eller staten, der skal fokusere på klimatilpasning. Borgerne bliver også nødt til at tænke anderledes, hvilket indebærer alt lige fra små tiltag som at flytte værdier op fra kældrene eller lade regnvand fra tagene løbe ud i haverne til deciderede LAR-projekter."

Eksportpotentiale

Men også måden, man håndterede vandet på i hovedstadsområdet samt samarbejdet om det, er blevet revurderet:

”Før i tiden stod forsyningsselskaberne for det underjordiske arbejde med vandhåndtering, mens kommunerne stod for det overjordiske. Men vi har sammen med kommunerne bl. a. som en følge af skybruddet i 2011 sat os sammen for at finde fælles overjordiske løsninger frem for kun at fokusere på hvert vores problemområde. For vi kan jo ikke bare lave større rør som svar på de stigende mængder regnvand,” siger Lars Therkildsen og påpeger, at det trods store omkostninger er lykkedes at skabe løsnings-modeller, som der er et stort eksportpotentiale i.
 
”Faktisk er vi lykkedes så godt med dette samarbejde, at vores kompetencer indenfor vandhåndtering eksporteres til byer som New York, hvor man ønsker at gennemprøve løsningsmodeller fra København.
Men vi står stadig overfor nogle alvorlige udfordringer, og generelt skal vi fortsat arbejde på at få kommunerne med på vognen i forhold til hånd-teringen af de voldsommere og hyppigere skybrud. Og jeg forstår godt det ikke er let for kommunerne. De er pressede på økonomien, og hvis de allokerer penge til et af vores projekter, ja så ryger der jo i sidste ende penge fra sygevæsenet eller lignende. Det er derfor vigtigt, at der øremærkes penge fra kommunernes side, og at vi hele tiden tænker i nye samarbejder og løsningsmodeller for at undgå en krise som i 2011,” understreger Lars Therkildsen.

Om konferencen

Konferencen " Vejvand, byrum og klimatilpasning 2019 -udfordringer og muligheder" afholdes den 1. oktober i København. Konferencen henvender sig til en bred kreds af interessenter bl. a. kommuner, planlæggere, landskabsarkitekter, ingeniører, arkitekter, forsyninger og ledningsejere samt NGO'er, rådgivere og advokater, som arbejder med juridiske, driftsmæssige, økonomiske og organisatoriske aspekter vedrørende veje, klimatilpasning og spildevandsanlæg.

Konferencen er arrangeret af DANVA og VEJ-EU og har til formål at skabe et forum, hvor alle parter kan komme i spil på en gang.
På dagen udveksles der erfaringer, hentes inspiration samt ny viden inden for teknik, jura, økonomi og byplanlægning m.v.

Program og tilmelding

Læs program og tilmeld dig her.

Yderligere information

Kontakt Louise Andersen på 2484 5211, la@danva.dk eller Jens Plesner på 8793 3560, jpl@danva.dk

Du kan læse om klimatilpasnings-projekter i København bl.a. på hjemmesiden klimakvarter.dk