Lars Therkildsen i Viborg.jpg
Lars Therkildsen på mødet i Viborg.

Der var igen stor interesse og debatlyst på DANVAs regionalmøder, der løb af stablen den 16.-18. september.

Møderne foregik i henholdsvis Aalborg, Viborg, Ringsted, København og Kolding med bl.a. DANVAs strategi, økonomisk regulering og grundvands-beskyttelse på programmet.

Godt 120 medlemmer fra 60 forskellige vandselskaber deltog i DANVAs regionalmøder, der er målrettet bestyrelser og direktioner. Møderne var både velbesøgte og præget af dialog og stor spørgelyst.

Carl-Emil Larsen på mødet i Ringsted.

Det emne, der fik mest opmærksomhed på møderne, var DANVAs strategi 2020-2024. DANVAs nuværende strategi er blevet vurderet af bestyrelsen, som har konkluderet, at de overordnede målsætninger er nået. Derfor har den igangsat arbejdet med en ny strategi for den kommende fireårige periode. Strategien skal vedtages på generalforsamlingen i maj 2020 i Fredericia.

Arbejdet med udviklingen af strategien blev skudt i gang 28. marts ved et seminar med DANVAs bestyrelse og rådgivende udvalg, der forholdt sig til den gældende periode og fremtiden for vandsektoren. Arbejdet satte retning for de visioner og ønsker, der er for fremtiden. Materialet er siden blevet bearbejdet på DANVAs årsmøde, på stratgiudvalgsmøder og i DANVAs bestyrelse. Resultatet blev forelagt medlemmerne på regionalmøderne.

Strategien har i sin nuværende form seks temaer, der samlet set omhandler, at vandselskaberne skaber rammerne for et sundt og trygt liv, er omdrejningspunktet for et bæredygtigt samfund, aktører i udvikling af lokalsamfund, accelerer innovation og grøn omstilling, samt skal være i offentligt ejerskab og en gennemskuelig reguleringer.

På regionalmøderne kom medlemmerne med input, som bliver masseret ind. Materialet bliver sendt i høring i medlemskredsen både i oktober og i februar, så strategien bliver så visionær dom overhovedet mulig.

Et andet vigtig emne var fremdriften for loven om de sprøjtefrie boringsnære beskyttelsesområder. Den træder i kraft fra nytår. Det blev gennemgået, hvad der er væsentligt for vandsektoren, selve lovforslaget, vejledningen til vurdering af indsatser og erstatningsniveauer. KL har udarbejdet paradigmer for, hvordan processerne kan foregår, mens DANVA og Danske Vandværker har revideret deres fælles vejledning om vandsamarbejder.

DANVA vandt, som de fleste husker, højesteretssagen over SKAT i forhold til, at vandselskaber ikke er skatteobjekter. De økonomiske forhold i den forbindelse er endnu ik-ke gjort op. Det hele afhænger af SKATs genoptagelsescirkulære og vejledning til de flere end 300 sager ved Landsskatteretten.

Deltagere på mødet i Viborg.

Også vandselskaberne effektiviseringskrav var et naturligt emne på regionalmøderne. Konsulentfirmaet, McKinsey, udregnede i 2015, hvad, det mente, vandsektorens effektiviseringspotentiale ville være i 2025, hvilket allerede er hentet i 2020 med de 2,1 milliarder kroner. Men kravene fortsætter og i 2025 vil vandselskaberne have hentet 3,8 milliarder kroner. Det store beløb betyder, at vandsektoren hæmmes i at levere på andre bundlinjer end det økonomiske, selvom politikerne og samfundet efterspørger det.

DANVA har kæmpet for, at medlemmerne skal have mulighed for selv at inddrive deres gæld. Den opgave har ligget hos SKAT, som på grund af det elektroniske inddrivelsessystems forlis har været forbundet med sikre tab. Det er derfor en glæde, at DANVA på regionalmøderne kunne fortælle medlemmerne, at de, hvis lovforslaget vedtages, fra nytår kan inddrive deres gæld selv.

Deltagere på mødet i Kolding.
Deltagere på mødet i Kolding.

Regionalmøderne handlede som vanlig også om de rammebetingelser, som er vandsel-skabernes virkelighed og IWAs verdenskongres i København næste år. Desuden var der aktuelle emner fra hver region.
DANVA takker for den store tilslutning og de mange konstruktive debatter.

Deltagere på mødet i Aalborg.

Yderligere information

Kontakt kommunikationschef Karsten Bjørno på 20 14 35 42 eller kbj@danva.dk

Mødet hos HOFOR.