Sommerskole_Group-photo-AWCMC.jpg

Aarhus Vand og Skanderborg Forsyning/AquaGlobe samarbejder med bl.a. Aarhus Universitet og AVK om et kursus i ”Advanced Water Cycle Management”.

I øjeblikket er 48 studerende fra 13 lande samlet for at løse globale vandudfordringer. De 48 bachelor-, kandidat- og ph.d.-studerende kommer bl.a. fra Malaysia, Sydafrika, Portugal, Litauen og Tyskland.

Kurset startede i søndags og løber frem til den 23. august og sætter fokus på disse temaer:

  • Ground water resource management
  • Water distribution
  • Wastewater handling, including resource recovery

Rekruttering til vandsektoren

”Skanderborg Forsyning og AquaGlobe Water Solution Center er med som partner, fordi vi skal formidle vandteknologi og tiltrække arbejdskraft til vandsektoren, hvis vi skal nå målene i Vandvision 2025 om partner-skaber, innovation, demonstration og eksport – til gavn for Danmark og verden generelt. AquaGlobe har tre formål: At øge salg og eksport af vandteknologi, at styrke uddannelse og rekruttering til vandbranchen, og gennem leg og læring at skabe stolthed og nysgerrighed om dansk vandteknologi. Med WATECs ’Summer School’ har AVK igen taget initiativ til noget, der virkeligt kan være med til at styrke rekruttering og sikre, at vi har de medarbejdere, der skal til for at rykke på FNs verdensmål”, siger direktør Jens F. Bastrup.

Holistisk tilgang til drikkevand og spildevand

”WATECs sommerskole er et spændende og meget velkomment initiativ, som er helt naturligt for Aarhus Vand at bakke op om. Gennem vores internationale aktiviteter har vi efterhånden høstet en del erfaringer om, hvad en holistisk tilgang betyder for en bæredygtig og effektiv vand- og spildevandshåndtering, og der er stor interesse for at lære af de danske erfaringer. Jeg ser det som meget frugtbart, at vi formidler løsnings-muligheder sammen med vidensinstitutioner, virksomheder og myndigheder som inspiration til studerende og folk i vandsektoren globalt. Det understøtter den danske Vandvision og bidrager med konkrete løsninger under FN’s Verdensmål. Et stort skulderklap til ildsjælen Michael Ramlau, AVK, for at få ideen rullet i gang", siger direktør Lars Schrøder, Aarhus Vand.

Lars Schrøder, Aarhus Vand, underviser de studerende. Foto: Ida Marie Jensen.

Verdensførende vandløsninger

”I Danmark er vi frontrunnere på mange områder, når det gælder vandteknologi. For eksempel i forbindelse med non revenue water, der er et udtryk for produceret vand, som forsyningen ikke får betaling for. Det ligger i Danmark på 6-8 procent. Andre steder i verden når op mod 70 procent af det producerede vand aldrig frem til kunderne på grund af lækager eller lignende. Der er altså et stort behov for at udbrede den viden, vi har. Det er faktisk fuldstændig altafgørende,” forklarer Michael Ramlau-Hansen.

I Danmark har vi et lavt energiforbrug per m3 solgt drikkevand, herudover energiproducerende renseanlæg samt kortlægning, beskyttelse og administration af grundvandssystemet. Alt i alt en mængde værdifuld viden, som bliver givet videre til de studerende.

”Undervisningen består af teorispor om grundvand, vanddistribution og spildevand, som de studerende får lov til at omsætte, når de skal forsøge at løse en autentisk opgave i hold. I løbet af de to uger får de både teoretisk viden om problemstillingerne derude og effektive løsnings-forslag samt semi-praktisk erfaring med, hvordan man omsætter den viden til handling. En utrolig vigtig indsats, som kan skabe stor forandring,” forklarer Michael Ramlau-Hansen.

Samarbejdspartnere

Udover vandselskaberne i Aarhus og Skanderborg, Aarhus Universitet og AVK er sommerskolen støttet af Grundfos, Kamstrup, DHI, NIRAS, I-GIS og ingeniørskolen i Aarhus.

Læs mere

Læs mere på WATEC’s hjemmeside - Aarhus Universitets center for vandteknologi.