LT strategi.JPG

Efter det indledende seminar den 28. marts 2019 har bestyrelsen på sit møde den 29. marts 2019 nedsat et strategiudvalg.

Bestyrelsesformand Lars Therkildsen om formålet med strategiseminaret den 28. marts 2019. 

Efter strategiseminaret den 28. marts 2019 blev bestyrelsen den 29. marts på sit møde enige om strategiudvalget, der skal styre processen med startegiarbejdet frem til den præsenteres ved DANVAs årsmøde 2020.

Strategiudvalget medlemmer

  • Lars Therildsen
  • Ango Winther
  • Lone Loklindt
  • Morten Slotved
  • Jesper Frost Rasmussen
  • Lasse Frimand Jensen
  • Niels Møller Jensen

Tredelt strategimodel

Bestyrelsen har valgt at arbejde med en tredelt strategimodel, som ser på:

  • DANVAs vision og mission samt fokusområder og målsætninger.
  • DANVAs kerneydelser inden for områderne interessevaretagelse, medlemsservice, alliancer, brancheviden og inspiration.
  • DANVAs ressourcegrundlag forstået som kultur og værdier, strukturer og processer og ikke mindst arbejdsdelingen mellem sekretariat og medlemsvirksomheder.

Det videre forløb offentliggøres på årsmøde 2019

Med afsæt i det indledende seminar den 28. marts vil bestyrelsen på generalforsamlingen i maj løfte sløret for det videre forløb og indhold af strategiarbejdet.

Allerede nu ligger det fast, at medlemmerne vil få mulighed for at bidrage med input og ideer til strategiarbejdet på regionalmøderne i september. Desuden vil der komme forskellige høringer undervejs og eventuelt endnu et seminar for DANVAs bestyrelse og rådgivende udvalg. Målet er at få færdiggjort en strategiplan, som kan fremlægges med henblik på godkendelse på generalforsamlingen i 2020.