6 Drikkevands-debat Dorte Skræm.jpg
I debatten om rent drikkevand var der enighed om betydningen af samarbejde mellem kommuner, lodsejere og vandværker for at sikre indsatsen med at beskytte grundvandet. DANVAs konsulent Dorte Skræm styrede slagets gang. Foto: Jesper Voldgaard.

Med de vandpolitiske valgløfter i frisk erindring var der en positiv vandkamp på Bornholm.

For syvende år i træk talte DANVA vandets sag på Folkemødet, der havde FN’s verdensmål som tema. Resultatet af debatterne efterlader det indtryk, at vandsektoren får endnu mere betydning de kommende år.

Temaerne i arrangementerne på Folkemødet spændte fra geotermi over klimatilpasning, slamforædling, innovation og drikkevandsbeskyttelse til hvordan vandsektorens arbejde med verdensmål kan blive genstand for undervisningen i folkeskolen. DANVA var på tre dage aktiv i det højeste antal arrangementer i de syv år, foreningen har deltaget i Folkemødet.

I år havde DANVA sammen med Danske Vandværker, Dansk Affalds-forening og Dansk Fjernvarme samlet fællesarrangementerne på Pension Næsgården i Allinge. Ud over de øvrige brancheforeninger samarbejdede DANVA om vandevents med medlemmerne fra Fors og BIOFOS. DANVA var desuden aktiv i debatter med blandt andre Coop, CLEAN, Genanvend Biomasse, GEOOP, DFiR og Dansk Byggeri.

Ny vandteknologi

Knap var Folkemødet skudt i gang torsdag 13. juni, før DANVA var involveret i to debatter på samme tid. DANVAs formand, Lars Therkildsen, talte om hensynet til drikkevandet i forbindelse med geotermi, mens DANVAs direktør, Carl-Emil Larsen debatterede mulighederne for at accelerere udviklingen af den danske vandteknologi yderligere. De øvrige i panelet var Jørn Rasmussen, direktør i Water Advice og professor på DTU, Peter Steen Mikkelsen. I forhold til finansiering af projekter sagde Carl-Emil:

”Der er enorm værdi i at udvikle nye vandteknologiske løsninger. Hvis udviklingspuljen inden for vand bare blev hævet til 250 millioner kroner, så ville vi være godt på vej.

Vand i ølteltet 

Lars Therkildsen deltog i en debat om vandbranchens samarbejde om udvikling af vandteknologi. Arrangementet foregik i Carlsbergs telt, hvor også formand for Carlsberg, Flemming Besenbacher, Group Executive Vice President i Grundfos, Poul Due Jensen og borgmester i Aarhus, Jacob Bundsgaard sad i panelet.

”Vi har en metodefordeling i Danmark, der gør os helt unikke i verden. Desuden er regulering med ambitiøse mål som f.eks. indenfor vandtab med til at udvikle løsninger, der gør os førende,” sagde Lars Therkildsen.

Pesticider og producenter 

Carl-Emil Larsen havde samtidig taget plads i Coops telt, der var proppet til bristepunktet med forventningsfulde gæster, som ville opleve debatten om pesticider i fødevarer og grundvand. Dialogen blev ledet af CSR-chef i Coop, Thomas Roland, mens de øvrige i panelet var forsker på Rigs-hospitalet, Anders Rehfelt og seniorrådgiver i Forbrugerrådet Tænk, Camilla Udsen.

”Vi skal have forbudt privat anvendelse af pesticider, og så skal også de grundvandsdannende områder gøres sprøjtefri. Desuden skal der være et udvidet producentansvar, så det får konsekvenser for producenten, når deres produkt havner i grundvandet,” sagde Carl-Emil Larsen.

Torsdag aften inviterede DANVA, Danske Vandværker og Dansk Fjern-varme til det traditionsrige arrangement ”Jazz i haven”, som trak flere hundrede deltagere fra Folkemødet til. De hørte taler om forsyning i relation til verdensmål af formand for Carlsberg, Flemming Besenbacher, formand for synergi, Bendt Bendtsen og medlem af den Grønne studenterbevægelse, Ariel Storm. Efterfølgende var aftenen reserveret til networking.

Huxi og det nye folketing

Fredag 14. juni fra morgenstunden debatterede Carl-Emil Larsen betydningen af vedvarende energi sammen med en række andre forsyningsaktører, mens Lars Therkildsen var i paneldebat om teknologiers betydning for sikring af rent drikkevand.

En time efter gik tv- og radioværten Huxi Bach på scenen som ordstyrer for politikerne, Rasmus Vestergaard (EL), Katarina Ammnitzbøll (K), Jens Joel (S) og Carsten Kissmeyer (V). De lagde sporene til forsyningspolitik i den kommende Folketingsperiode. 

Huxi Bach styrede slagets gang om den forsyningspolitiske debat i Folketinget med Rasmus Vestergaard (EL), Katarina Ammnitzbøll (K), Jens Joel (S) og Carsten Kissmeyer (V).

”Vi skal væk fra, at det kun handler om effektiviseringer. Det skal selv-følgelig være billigt men også godt, så vi skal sikre investeringer, der virker på lang sigt. Det er der arbejdspladser og samfundsnytte i,” sagde Jens Joel blandt andet.

Forsigtighed og udnyttelse af ressourcer

De næste debatter handlede henholdsvis om sikring mod oversvømmelser og om udnyttelsen af spildevandsslam. I slamdebatten, arrangeret af Fors, Genanvend Biomasse og DANVA var afdelingschef i DANVA, Helle Katrine Andersen i panelet sammen med John Buur Christiansen fra Biofos, Lærke Ærenslund fra Fors, Sune Aagot Schkerl fra Genanvend Biomasse og Per Kølster fra Økologisk Landsforening. 

”Af hensyn til forsigtighedsprincippet bør man ikke udbringe slam i områder med drikkevandsinteresser,” sagde Helle Katrine Andersen, der understregede, at ressourcer i slammet bør udnyttes.

Verdensmål

Lørdag 15. juni om formiddagen var aktører fra undervisningsverdenen inviteret til workshop af Biofos. Den handlede om, hvordan vandselskabernes arbejde med verdensmålene bedst kan bringes i anvendelse over for blandt andre folkeskoleelever.

Drikkevand 

Fra venstre ses Martin Merrild, L&F, Karin Klitgaard, DI og Carl-Emil Larsen, DANVA.

Lørdag middag stod den igen på debat om rent drikkevand, arrangeret af Fors, DANVA og Danske Vandværker. Denne gang var paneldeltagerne Charles Nielsen, Trefor, Martin Merrild, L&F, Karin Klitgaard DI, Carl-Emil Larsen og Ole Wiil, Danske Vandværker, og konsulent i DANVA, Dorte Skræm, styrede slaget.

Charles Nielsen satte fut i debatten med følgende udmelding:

”Vi har lukket ti boringer og et vandvandværk. Vi er under pres på vandkvaliteten på nuværende tidspunkt.”

Forsyningen i skolen med repræsentanter fra forsyning, skole og brancher procesudvikler på temaet, hvordan forsyninger bedst kan understøtte elevers forståelse af Verdensmålene.

Om Folkemødet

Det anslås, at der var godt 114.000 besøgende på Folkemødet, hvor der blev afviklet ca. 3000 arrangementer, leveret af 1100 arrangører.

Folkemødet løber af stablen næste gang 11.-14. juni 2020.