CEL taler til deltagerne _HAR6477.JPG

EurEaus præsident holdt oplæg på Dansk Vand Konference, hvor der også var fokus på IWA2020.

Næsten 500 vandmænd og –kvinder var samlet til konference i Aarhus den 12.-13. november. DANVAs direktør Carl-Emil Larsen understregede i sin velkomst vigtigheden af det internationale samarbejde.

”80 % af den danske lovgivning udspringer fra Bruxelles, så det er vigtigt at påvirke den europæiske lovgivning,” sagde han og nævnte, at EU har et mål om Zero carbon i 2050 og et mål om Zero Pollution – dog uden årstal.

Biodiversitet og klima

DANVA har været til workshop med miljøministeren og til møde på Marienborg med statsministeren for at drøfte biodiversitet, og hvordan vandsektoren kan bidrage bl.a. gennem vandparkeringsplader i det åbne land.

”I kan alle sammen indsende forslag til miljøministeren om, hvordan vandsektoren kan bidrage til biodiversitet,” sagde Carl-Emil Larsen.

Han skal i denne uge til et nyt møde på Marienborg, hvor emnet er klima. DANVA er inviteret med i et partnerskab for affald, vand og cirkulær økonomi.

”Det er ikke kun interessant, hvad vandsektoren kan levere ift. energibesparelser og energiproduktion. Det er endnu mere interessant, hvad forsyningssektoren samlet set kan levere for at forebygge klimaændringer,” understregede Carl-Emil Larsen.

Klimaministeren er positivt indstillet overfor at ændre medfinansieringsreglerne, så vandselskaberne igen kan finansiere projekter 100 % over taksterne. Men vandselskaberne ønsker også at blive projektejere. Klimaudfordringen er stor, for udover håndtering af regnvand er der også udfordringer med højtstående grundvand, drænvand og stormflod.

Once in a lifetime

Næste år er der IWA World Water Congress & Exhibition i København i samarbejde med DANVA og en Host Country Committee med 120 aktive medlemmer.

Kongrespræsident Anders Bækgaard gav et indblik i de mange forberedelser til den store begivenhed, der vil tiltrække mindst 10.000 deltagere fra 100 lande.

”Der går 30 år mellem, at IWA holder en kongres i Danmark, så det gælder om at være med næste år i Bella Centret,” understregede han.

FN’s verdensmål kommer til at gennemsyre kongressen, og der er nok at tage fat på, hvis vi skal leve op til dem. Et særligt fokus er at sikre, at alle får adgang til rent drikkevand og sanitet.

”Vi ønsker en god sammenhæng mellem foredrag, udstilling, Business seminars og Technical Tours, og som noget nyt kommer der et Operational Challenge, som er en konkurrence for driftsfolk,” fortalte Anders Bækgaard, som nævnte, at der kommer et stærkt fokus på grundvand. Desuden bakker de nordiske lande og Baltikum op om at gøre kongressen i København til en kæmpe succes. Hold dig orienteret på www.worldwatercongress.org

Nyt fra EurEau

Den europæiske vandforenings præsident Cladia Castell-Exner gav et overblik over udfordringer og muligheder for vandsektoren i Europa.

EurEau, European Federation of Water Services, har 32 nationale vandforeninger fra 29 lande som medlem og har et tæt samarbejde med politikerne i EU Parlamentet og Kommissionen.

”Vores vigtigste formål er at påvirke lovgivningen i EU, og vi er meget glade for den nye ”Green Deal” om Zero Pollution,” sagde hun. Men det er et langt sejt træk, og det er eksempelvis ikke nemt at få medicinalindustrien til at tage ansvar for medicinrester i vandmiljøet.

Mange EU-direktiver er ved at blive revideret, og Claudia Castell-Exner gav et overblik over arbejdet med drikkevands-direktivet og byspildevandsdirektivet. Hun understregede også, at vand har tilknytning til stort set alle af FN's 17 verdensmål, og hun roste DANVAs inspirationskatalog om implementering af verdensmålene i vandsektoren.

Den danske vandklynge

Claus Homann fra Aarhus Vand fortalte om vandklyngen, der har til formål at udgøre rammen for vidensudveksling og samarbejde mellem danske virksomheder, vand- og spildevandsselskaber, myndigheder og vidensinstitutioner inden for vandsektoren for at styrke den nationale innovation og eksport.

”Det er vigtigt at have høje ambitioner og have fællesskaber til videndeling. Vi har en vision om at være et globalt førende økosystem indenfor bæredygtige digitale vandløsninger,” sagde han og fortalte, at vandklyngen arbejder med fem fokusområder:

  • Den effektive vandforsyning
  • Fremtidens ressourceanlæg
  • Datadrevet Asset Management
  • Integreret kontrol og styring af spildevands- og regnvandssystemer
  • Innovations dataplatform og infrastruktur

Initiativtagerne til den danske vandklynge er Grundfos, Danfoss, AVK, Aarsleff, Systematics samt HOFOR, BIOFOS, VandCenter Syd og Aarhus Vand.

Nyt fra Energistyrelsen 

Kontorchef Marie Thorlacius-Ussing præsenterede aktuelle sager fra Energistyrelsen, ikke mindst arbejdet med de økonomiske rammer og klimatilpasning. Det er målet, at vandselskaberne skal have fleksible indtægtsrammer, men det træder dog ikke i kraft før 1. januar 2022. En anden lovændring træder i kraft til nytår.

Et vigtigt område er vandsektorens bidrag til den grønne omstilling og hun opfordrede til at indsende forslag til, hvad vandsektoren konkret kan bidrage med. Hun nævnte også, at vandbranchen vil blive inddraget i styrelsens arbejde med tarifanalyse og konkursanalyse.

Miljø- og Fødevareministeriet skulle også have været på scenen, men Jakob Møller Nielsen var desværre nødt til at melde afbud.

Dansk Vand Konference kører i fem parallelle spor den 12.-13. november og har særlige sessioner for Young Water Professionals.

Ressourcepris og inspirationspris

Under festmiddagen uddelte BIOFOS en ressourcepris til DTU's Institut for Vand og Miljøteknologi, og Helle Strandbæk fra Aalborg Forsyning modtog inspirationsprisen. Læs mere her.

Læs mere

Læs mere om Dansk Vand Konference her.

Se flere fotos herunder:

Thor Danielsen, formanden for Young Water Professionals i Danmark, holdt oplæg på balkonen.