Panel - Vand til verden-7.jpg

Regulering og finansiering skal gå hånd i hånd for at udvikle dansk vandteknologi endnu mere. Det var en af konklusionerne på konferencen ”Vand til verden” på Christiansborg, arrangeret af DANVA, DTU, DI, FRI og CLEAN.

Har vi de rette politiske rammer for dansk vandteknologi? Sådan lød det spørgsmål, som var rammesættende for konferencen i den fyldte Fællessalen på Borgen.

”Danmark har vandløsningerne til at generere endnu mere værdi herhjemme og ude i verden. Vi har her i Danmark vist, at vi kan løfte den miljømæssige opgave, og vi har fået en kæmpe gevinst i form af f.eks. levende byer med havnebade. Hvis vi skal videre, skal industri, forskning, myndigheder og vandselskaber arbejde endnu bedre sammen, men vi mangler lederskab,” sagde Ida Auken, Radikale Venstre, der var politisk vært for konferencen.

På konferencen var der bred enighed om, at der er et gigantisk globalt potentiale i at skabe bæredygtige løsninger og forretningsmodeller inden for vandteknologi. Med afsæt i verdensmålene kan man fremme sundhed og miljø og samtidig gøre den danske vandsektor mere effektiv og innovativ.

Indlægsholderne heriblandt Mads Warming, global director i Danfoss, og forretningschef i NIRAS, Jens Brandt Bering pegede på, at vandsektor-lovens ensidige fokus på effektiviseringer har en del af skylden for, at udviklingen er stagneret.

”Vandsektoren er ment rigtig ift. til at gå på to ben og vægte både effektivitet samt udvikling og innovation. Men den er desværre kun udmøntet med et ben,” sagde Jens Brandt Bering og tilføjede:
”Vi skal ikke blive ved med at fortsætte med at forlænge verden med brædder og gårsdagens teknologi.”

Ny rapport

DTU lancerede på konference en ny sektorudviklingsrapport: ”Lad vand og data strømme.” Konklusionerne blev præsenteret af professor Peter Steen Mikkelsen, DTU.

”Der mangler enighed og retning. Vandforsyningerne savner den store fortælling og risikovillighed, samt udnyttelse af mulighederne i digitali-sering, der kan være det lokomotiv, der kan trække,” sagde Peter Steen Mikkelsen blandt andet og pegede på, at vandselskaberne er lagt i regulatoriske håndjern, og at de med fordel kan arbejde tættere sammen med forskningsmiljøer.

DANVAs holdning

I den afsluttende paneldebat slog DANVAs formand, Lars Therkildsen bl.a. fast, at vandselskaberne gerne vil knytte universiteterne tættere til sig og understøtte udvikling.

”Men vi gør meget ud af at passe vores effektiviseringskrav. Og i det miljø kan man let glemme, at der skal ske udvikling. Det kræver overskud at tænke innovation ind,” sagde Lars Therkildsen.

”Vandselskaber skal være bedre til at vidensdele og samarbejde med rådgivere, producenter og forskere. Men det er ikke os, der løber risici på eksportmarkeder,” sagde DANVAs formand, Lars Therkildsen.

Yderligere information

Kontakt kommunikationschef Karsten Bjørno på telefon 2014 3542 eller e-mail kbj@danva.dk

Peter Steen Mikkelsen, der præsenterede den nye rapport "Lad vand og data strømme" er nummer to fra venstre.
Fuldt hus i Fællessalen på Christiansborg.