Jens Joel holder oplæg marts 2019 VPN.JPG
Jens Joel holdt oplæg og var i dialog med deltagerne på mødet.

Vandpolitisk netværk kom godt fra start med et møde hos Frederiksberg Forsyning 13. marts.

Cirka 50 deltagere reflekterede over fremtiden for vandsektoren og stillede folketingsmedlemmerne Jens Joel (S) og Ida Auken (RV) en byge af spørgsmål om vandselskabernes rammevilkår.

Der er i vandsektoren bred enighed om, at Vandsektorloven er kommet for at blive, og at den nyeste ændring af den økonomiske regulering byder på fremskridt. Men deltagerne i dagens vandpolitiske netværk pegede også på områder, der trænger til et løft.

Flere tog udgangspunkt i vandvisionens fokus på innovation, demon-stration og eksportfremme, som den økonomiske regulering skal bidrage til, men endnu ikke understøtter hensigtsmæssigt.

Jens Joel fremhævede, at den mere fleksible regulering burde give muligheder for at udvikle løsninger, men det kan være en problemstilling, at der er bedre muligheder for at investere i innovation, der giver lavere priser, end det der giver effektive løsninger og øget eksport.

Eksport til gavn for kunderne

I diskussionen om eksport var ejernes og kundernes forventninger i centrum. Lars Schrøder fra Aarhus Vand gjorde det klart, at forsyningen ikke tager penge op af kassen til at fremme eksport. De samarbejder med leverandørerne om bedre og billigere løsninger til gavn for kunderne. Samtidig bidrager de nye løsninger til at fremme teknologieksport.

Det samme fremhævede Uffe Gangelhof fra VandCenter Syd. VCS bidrager i stort omfang til udviklings- og innovationsprojekter sammen med andre aktører. Målet er at bidrage til morgendagens teknologier, så vores fremtidige investeringer i vandinfrastruktur bliver så effektive som muligt, teknisk, økonomisk og miljømæssigt. Det er til gavn for kunderne og branchen som helhed.

Medfinansieringsreglerne

Der var et klart ønske om en ændring i reglerne for klimatilpasning, som blev etableret, mens Ida Auken var miljøminister.
Flere deltagere opfattede medfinansieringsbekendtgørelsen som en hæmsko for fælles projekter mellem forsyning og kommune på grund af et omfattende og tungt fortolket regelsæt.
Gerda Hald fra VCS opfordrede til øget fokus på samarbejde mellem de forskellige aktører, ikke kun mellem kommune og forsyning. Også boldklubber, boligforeninger og alle andre skal inddrages i projekterne, og det tager lovgivningen ikke højde for.

Jens Joel støttede et opgør med medfinansieringsreglerne, og Ida Auken sagde direkte, at der er klar opbakning fra hele den ene side af Folke-tinget til det.

Hvad skal der ske efter valget?

Forsyningssekretariatets rolle, forsøg med aftalebaseret regulering, forsyningen som operatør i hele vandkredsløbet, også på privat grund, samarbejde på tværs af kommunegrænser samt partnerskabers rolle, også i udbud, var andre temaer, som politikerne blev bedt om at forholde sig til efter valget.
Ida Auken opfordrede vandsektoren til at være konkret i sine krav til reguleringen og gøre den politiske diskussion mere visionær:
”Hvad er der behov for, og hvad vil vandsektoren levere til borgerne i fremtiden?” spurgte hun afslutningsvis.

VANDPOLITISK NETVÆRK - Du kan stadig være med

DANVA og Dansk Miljøteknologis vandpolitiske netværk skal skabe diskussion på tværs af vandsektoren. På de næste tre møder diskuterer vi klima, teknologiske løsninger og partnerskaber. Det er 8. april, 7. maj og 11. juni kl. 9.30- 12.30 – alle hos HOFOR. Læs mere her.

Yderligere information

Kontakt Miriam Feilberg på 2244 1452 eller mfe@danva.dk