Christiansborg ved Holmens kanal COLOURBOX35800829.jpg

Møderne bliver holdt i Københavns-området.

Efter mange spændende oplæg og nyttige diskussioner i Vandpolitisk Netværk i foråret 2019 gav deltagerne på det sidste møde i netværket, den 11. juni 2019, opbakning til, at netværket fortsætter med 3 møder i efteråret 2019 og 3 i foråret 2020.

På møderne i år har vi sat klima, partnerskaber, innovation og politiske visioner på dagsordenen, og møderækken fortsætter med udgangspunkt i diskussionerne.

DANVA og Dansk Miljøteknologi holder nye netværksmøder i starten af oktober, november og december 2019 og igen til foråret 2020. På møderne vil vi invitere ministre og ordførere til en diskussion af bl.a. politiske visioner i vandsektoren i den kommende valgperiode. Der kommer også inspirerende faglige indlæg som udgangspunkt for diskussioner f.eks. om, hvordan vi kommer videre med en klimaneutral vandsektor og hvordan vi arbejder med Verdensmålene i virksomheder, forsyninger og andre organisationer. Og hvad skal vi egentlig have med til IWA2020?

Møderne bliver holdt i Københavns-området, og de endelige datoer bliver lagt fast, når vi har lavet aftaler med relevante politikere.

Vil du høre mere eller bare sikre dig en plads allerede nu, så skriv til info@danskmiljoteknologi.dk