Børsen og Holmens Kanal.jpg

Alle der arbejder med forsyning, med drikkevand, håndtering af spildevand, klimatilpasning, skybrudsplaner og i det hele taget vand og miljø i og omkring byer kan glæde sig til interessante og spændende dage, når IWA World Water Congress and Exhibition kommer til København den 18. - 23. oktober 2020.

Kongressen forventes at tiltrække over 10.000 deltagere fra universiteter, forsyninger, virksomheder, kommuner og andre offentlige myndigheder, og der er stort fokus fra både de danske og de internationale arrangører på at være et mødested for alle, der arbejder med vand i og omkring byerne.

WATER FOR SMART LIVEABLE CITIES

Det overordnede tema for kongressen bliver Water for smart liveable cities. Temaet er udtryk for et ønske om at bygge bro mellem de nye digitale løsninger og løsninger, som skaber blå og grønne byer, hvor vand inddrages som en ressource i byplanlægningen.
Med udgangspunkt i kongressens tema vil der blive arrangeret workshops og sessioner, hvor vi fra dansk side kan fremlægge de bedste danske løsninger og videregive vores erfaringer om både tekniske løsninger, organisering og forvaltning i vandsektoren. Her vil det være helt oplagt at kommuner og forsyninger sammen fremlægger flotte eksempler på klimatilpasningsprojekter, som har fremmet livskvaliteten i de danske byer.
Sammen med kongressen arrangeres også en stor udstilling, hvor der også vil være rig mulighed for at fremvise danske løsninger til de globale vandproblemer.

HÅNDTERING AF SPILDEVAND SAMT VERDENSMÅL

Andre relevante temaer for ansatte i kommuner og forsyninger kan være grundvand, hvor vi fra dansk side - set internationalt - har helt unikke kompetencer.
Sikker vandforsyning uden spild som følge af lækager og effektiv håndtering af spildevand er vigtige temaer fx i forhold til energieffektive løsninger, der nedsætter klimapåvirkningen.
Vandsektorens bidrag til FN's Verdensmål vil være et omdrejningspunkt for hele kongressen som tema i sig selv og som element i de fleste øvrige sessioner og aktiviteter.
Vi planlægger allerede nu en aktivitet med fokus på, hvordan byer og forsyninger sammen implementerer verdensmålene, herunder sikrer finansiering til det.

IWA, International Water Association, er den internationale organisation, som står for kongressen. Den har medlemmer fra hele verden, og på den seneste kongres i Tokyo den 13. - 18. september 2018 var der deltagere med fra 98 lande.

DANSK STYREGRUPPE

IWAs danske afdeling, IWA Danmark, er sammen med DANVA, Dansk Vand- og Spildevandsforening, medværter for kongressen og varetager det danske sekretariat. Der er nedsat en dansk styregruppe med repræsentanter for hele branchen.
Styregruppen koordinerer de danske aktiviteter omkring kongressen.
Den næste milepæl i planlægningen af kongressen er april 2019, hvor der kommer et Call for Content med forventet deadline i september 2019.
Her kan du melde ind, hvis du vil arrangere workshop eller deltage med en præsentation.
De danske arrangører udsender et nyhedsbrev, hvor du kan få yderligere information om tidsfrister og deltagelse. Tilmeld dig og læs mere på www.iwa2020copenhagen.dk

For mere information:

Kontakt Helle Katrine Andersen, Afdelingschef DANVA og formand for den danske IWA Nationalkomité (hka@danva.dk), Anders Bækgaard, IWA Congress President 2020 (ab@danva.dk), Miriam Feilberg (mfe@danva.dk) eller Birgitte Skjøtt (bs@danva.dk).

Artiklen er bragt i KTC’s blad Teknik & Miljø nr. 1, januar 2019.

Læs mere og download folder på www.iwa2020copenhagen.dk