COLOURBOX4189526.jpg

Pulje til måling og reduktion af lattergasemission fra spildevandsanlæg.


Miljø- og Fødevareministeriet udbyder gennem Miljøteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram (MUDP) støtte gennem en særlig lattergaspujle.

I 2019 er der afsat 2 millioner kroner til at støtte spildevandsselskaber, som ønsker at gennemføre forsøg med måling og regulering af lattergas på renseanlæg. Puljen fortsætter fra 2018, hvor spildevandsselskaber, som har fået bevilget midler, allerede er i fuld gang med at måle og regulere lattergasemissioner fra deres anlæg.
De indsamlede data om lattergasemissioner har til formål at gøre os klogere på, hvordan lattergas kan måles og forhåbentlig reduceres i fremtiden.

Se hvilke anlæg, der allerede har modtaget støtte i nyheden her.  

Se hvordan du søger tilskud i lattergaspuljen på ecoinnovation.dk 

Ansøgningsfristen er 20. november 2019.