50 Kr. Sedler I Hænder

En ny meningsmål viser, at borgerne er villige til at betale mere for drikkevand for at undgå udledning af spildevand.

Et stort flertal af borgerne i hovedstadsområdet er villige til at betale mere i vandafgift for at mindske udledninger af spildevand i åer, søer og vandløb.

I en meningsmåling, som Megafon har lavet for TV 2 Lorry, svarer hele 75 procent af de i alt 1.015 borgere, som har medvirket i undersøgelsen, at de helt eller delvist er villige til at betale mere i vandafgift for at undgå udledning af urenset spildevand til vandmiljøet.

Borgerne ønsker mere handling

Meningsmålingen viser, at 40 procent af hovedstadsområdets borgere er ”helt enige” i, at de er ”villige til at betale mere i vandafgift for at udled-ningen i åer, søer og havet bliver begrænset til et absolut minimum”, mens 35 procent er ”delvis enige”.

I samme udsagn erklærer blot 14 procent, at de er delvis eller helt uenige, mens to procent ikke kan forholde sig til spørgsmålet.

Deltagerne i undersøgelsen var fordelt på de fire områder:
• Nordsjælland
• Københavns omegnskommuner
• København og Frederiksberg
• Roskilde-Køge-området

Der tegner der sig et billede af, at særligt borgere i de tæt befolkede områder støtter mest op om udsagnet.

Svigter, når pengene skal på bordet

Selvom et stort flertal altså gerne vil betale mere i vandafgift for at undgå udledning af spildevand, er sagen dog en anden, når der bliver sat et årligt merbeløb på.

I udsagnet "Jeg er villig til at betale 5.000 kroner mere i vandafgift om året, for at udledningen af urenset spildevand i åer, søer og havet bliver begrænset til et absolut minimum" er svarene noget mere brogede.

Her mener kun 15 procent af de adspurgte, at det er en passende regning, mens 29 procent til gengæld er helt uenige i, at det er det beløb, de som borgere skal betale.

Fordelt på de fire områder Nordsjælland, Københavns omegnskommuner, København og Frederiksberg samt Roskilde-Køge-området tegner der sig endnu engang et billede af, at særligt borgere i de tæt befolkede områder er mest villige til at betale en ekstraregning på vandafgiften på 5.000 kroner for at mindske udledningen, mens borgerne i både Roskilde-Køge-området og Nordsjælland er mest uenige.

Læs mere

Læs uddybende nyhed på TV2 Lorry.