Farlig hacker.jpg

Danmarks forsvarsværk mod cyberkriminelle skal styrkes. Derfor præsenterer Cyberalliancen, som DANVA er en del af, otte anbefalinger til regeringens kommende arbejde med en ny national strategi for cyber- og informationssikkerhed.

Cyberangreb er en af de mest alvorlige trusler mod Danmarks sikkerhed. Derfor har regeringen med forsvarsministeren i spidsen varslet en ny national cyberstrategi, der bygger ovenpå den eksisterende.
Det hilser de fem organisationer i Cyberalliancen, som udover DANVA tæller Dansk Energi, Finans Danmark, Dansk Rederier og Teleindustrien, velkommen med otte fælles anbefalinger til regeringen.

Object reference not set to an instance of an object.

De 8 anbefalinger
Cyberalliancens otte anbefalinger til den kommende nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed er:

1. Klare rammer for samfundsvigtig infrastruktur og brug af leverandører.
2. Sikring af tilstrækkelige ressourcer til politiet til opklaring af cyberangreb mod virksomheder.
3. Styrk den operationelle videndeling mellem de samfundsvigtige sektorer gennem
regulatoriske frirum.
4. Offentlig-privat samarbejde om sektorernes gensidige afhængigheder.
5. Styrke IoT sikkerhed.
6. Styrk borgeres digitale forsvar.
7. Udbygning af appen ”Mit Digitale Selvforsvar”.
8. Styrkelse af indsatsen mod spoofing.

Vigtigt med ny strategi
– Cyberkampen er et evigt våbenkapløb, hvor cyberforbryderne bliver stadig mere snedige. Det har vi senest set under coronakrisen. Vi finder det derfor vigtigt og helt afgørende, at regeringens nu tager yderligere skridt til at opgradere Danmarks cyberforsvar i form af en plan for en ny national strategi for cyber- og informationssikkerhed, siger Jørgen S. Christensen, forsknings- og teknologidirektør i Dansk Energi.

Cyberalliancen anbefaler blandt andet etablering af regulatoriske frirum, som kan øge dialogen mellem myndighederne og de samfundskritiske sektorer med det formål at styrke den tidlige vidensdeling. Derudover lægger alliancen op til, at der bliver lavet faglige, fortrolige og operationelle offentlige-private fora, som kan drøfte og analysere sektorernes gensidige afhængigheder.

– Vi ser i stigende grad fremmede statsmagter forsøge at hacke sig ind. Derfor skal vi danne fælles forsvarsfront ved at intensivere samarbejdet på tværs af myndigheder og sektorer. Større viden om angreb i så tidlig en fase som muligt er helt afgørende for at forhindre cyberangreb, siger Jørgen S. Christensen.
Som led i den nuværende cyberstrategi har Dansk Energi sammen med Dansk Fjernvarme og Energinet oprettet et center, som skal hjælpe op imod 500 store og små selskaber i energi- og energisektoren med at håndtere den stigende cybertrussel.

Regeringen har lagt op til, at blandt andre Cybersikkerhedsrådet, hvor it-sikkerhedschef i Aura Energi, Jesper R. Jespersen sidder, bliver inddraget med henblik på at levere input til strategiens overordnede temaer og eventuelt indspil til specifikke initiativer.

DANVA mener

DANVAs direktør Carl-Emil Larsen mener, at det er meget vigtigt at stå sammen imod cyber-kriminalitet. Vandselskaberne er ligesom andre brancher sårbare, og derfor er det vigtigt at stå sammen. Læs direktørens klumme "Sammen kan vi modstå cyberangreb", der blev bragt i DANSKVAND oktober 2018.

Læs mere

Læs uddybende dokument om Cyberalliancens 8 anbefalinger her. 

Videoer

Se livestreaming af Cyberalliancens konference her. 

Se interview med forsvarsminister Trine Bramsen her.