EU flag foran EU kommissionsbygning.jpg

Med version 3 af vejledningen giver DANVA et opdateret overblik over de væsentligste persondataretlige regler og problemstiller, der har betydning på forsyningsområdet.

DANVA har den 25. juni 2020 frigivet version 3 af Vejledning om persondata for vandselskaber. Vejledningen kan downloades her

Med version 3 af vejledningen giver DANVA et opdateret overblik over de væsentligste persondataretlige regler og problemstiller, der har betydning på forsyningsområdet.

Vejledningen tager udgangspunkt i databeskyttelsesforordningen (2016/679 af 27. april 2016 ) og den danske databeskyttelseslov (Lov nr. 502 af 23. maj 2018)

Version 3 er eksempelvis opdateret i relation til:

  • Krav til dokumentation
  • Krav til samtykke herunder værgemål
  • Fuldmagter
  • Besvarelse af henvendelser fra de registrerede
  • Sikkerhedsforanstaltninger
  • Kryptering
  • Privacy by design
  • Konsekvensanalyser
  • Overførsler af personoplysninger til tredjelande

Formålet med vejledningen er at sikre, at der blandt DANVAs medlemmer er en fælles forståelse for, hvordan de eksisterende regler for behandling af personoplysninger efterleves.

Vi kan endvidere henvise til DANVAs persondatasite, hvor vi samler materiale med relation til persondataforordningen.

God læselyst.