Carl-Emil på Klimafolkemødet 2020.jpg
Direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen, understregede, at lovforlaget om finansiering af klimatilpasningsløsninger bliver virkningsløst, fordi man straffer vandselskaberne økonomisk med effektiviseringskrav.

På klimafolkemøde i Middelfart 4. september arrangerede DANVA debat om bæredygtige byer.

Paneldeltagerne skulle sammen finde ud af, hvad der er skal til, for at byer bliver i stand til at bære de stadig stigende regnmængder i fremtidens klima.

Trods corona-restriktioner med adgangsbegrænsninger var det store ’Handlingsteltet’ på havnen i Middelfart fyldt med tilhørere fredag formiddag 4. september. DANVA’s direktør, Carl-Emil Larsen havde ét klart budskab med til debatten:

”De effektiviseringskrav, man er ved at indføre på investeringer i klimaløsninger, skal droppes. De betyder nemlig, at vandselskaberne bliver straffet økonomisk for at investere i projekterne, og at byerne derved ikke bliver klimasikret, som de skal,” sagde Carl-Emil Larsen.

Ordstyrer for DANVAs debat, der ud over Carl-Emil Larsen også havde deltagelse af adjunkt Katrina Wiberg fra Arkitektskolen Aarhus, programleder Malene Lauge Nielsen fra ’Byen til vandet’ i Randers, direktør Michael Pilc, Middelfart Spildevand og senior-konsulent Miriam Feilberg, DANVA, var en veloplagt Lars Barfoed. Den tidligere minister og folketingspolitiker, der i dag er rådgiver i konsulentfirmaet Primetime, satte rammen med blandt andet disse ord:

”Vi skal reducere udledningen, så vi undgår katastrofer, men det er også et spørgsmål om at indrette vores byer, så de kan håndtere de stigende vandmasser. Ambitionen med debatten i dag er, at paneldeltagerne skal præsentere konkrete forslag til handling, som bliver skrevet op på tavlen hernede foran scenen,” indledte Lars Barfoed og gav ordet til DANVA’s direktør.

Carl-Emil Larsen understregede, at klimaforandringerne stiller os over for øgede udfordringer.

”Vi har en forældet regulering, hvor de politiske drøftelser sander til i krav og økonomi. Derfor bliver der ikke investeret i klimatilpasningsløsninger. Samtidig ser vi, at der bliver mere tørke og mere regn, hyppigere skybrud og mere uforudsigeligt vejr,” sagde Carl-Emil Larsen, der havde to forslag til handling, som skulle skrives på tavlen i ’Handlingsteltet’: En sammenhængende regulering og ingen effektiviseringskrav til klimatilpasning.

Samarbejde er vejen frem

Seniorkonsulent i DANVA, Miriam Feilberg, fik ordet og understregede vigtigheden af stærkere samarbejder mellem arkitekter, byplanlæggere og vandselskaber og samtidig inddrage borgerne i at skabe bæredygtige fællesskaber, der kan håndtere vandmasser i fremtiden.

Adjunkt på Arkitektskolen Aarhus, Katrine Wiberg, talte om at læse naturen og lade byerne følge landskaberne.

”Man har historisk set bygget byer i ådalene. Men nu er spørgsmålet, om vi skal fortsætte med det i fremtiden. Vi bør hellere designe med naturen og bruge landskabet til at håndtere vandet. Det er noget, vi godt kan integrere. Vi skal læse landskabet og bygge efter det i stedet for at modarbejde det,” sagde Katrine Wiberg og citerede en amerikansk professor i byudvikling for at have sagt: ’Det er pinligt at lade folk bygge, hvor de vil, og så skal vi hjælpe dem op af mudderet bagefter'.

Økonomien bremser klimaprojekter

Direktør i Middelfart Spildevand talte om udfordringerne med at håndtere vand samtidig med, at der bliver sat økonomiske bremser ind i form af effektiviseringskrav til vandselskaberne. Desuden mente han, at borgerne skal have en mere transparent vandregning:

”Man skal undtage investeringer i klimaløsninger fra effektiviseringskrav og adskille den opgave i takstbetalingen, så forbrugerne tydeligt kan se, hvad de betaler til i forhold til klimaet,” sagde Michael Pilc.

Samarbejde ved Gudenåen

Malene Lauge Nielsen gav eksempler på problemstillinger fra projektet ’Byen til vandet’ i Randers, hvor et fokusområde er at koordinere indsatsen med at bygge bæredygtigt ved Gudenåen.

”Det er vigtigt, at der er en klar opgave- og ansvarsfordeling, når man laver klimatilpasning,” sagde Malene Lauge Nielsen.

Der var en talrige spørgsmål fra de knap 100 tilhørere i ’Handlingsteltet’ på havnen i Middelfart. Paneldeltagerne skiftedes til at svare, og ordstyrer, Lars Barfoed, rundede af med at sige:

”Det er en fantastisk vigtig debat, vi har haft in dag, og det bliver også en vigtig debat i fremtiden at finde de gode løsninger for, hvordan vi skaber bæredygtige byer, der kan spille sammen med effekterne af klima-forandringerne.”

Klimahandling nu

Deltagerne i DANVAs paneldebat om ’Bæredygtige byer i fremtidens klima’ leverede disse konkrete forslag til handling:

  • Sammenhængende regulering.
  • Ingen effektiviseringskrav til klimatilpasning.
  • Tænke længere, tænke mere, langtidsplanlægning.
  • Læs landskabet – se det lokale og sæt i sammenhæng med helheden.
  • Selvstændig økonomisk fokus på klima – Transperens i takster.
  • Hvem gør hvad? Hvem betaler, hvem drifter? Klar ansvarsfordeling.

Yderligere information

Kontakt kommunikationschef Karsten Bjørno på 2014 3542 eller kbj@danva.dk